Bezwaarschrift wijkraad wijkcentrum d’Oude Stadt betreft shortstayaanvragen

Print Friendly, PDF & Email

Naar aanleiding van de ruim 200 short-stay aanvragen die gepubliceerd stonden in de stadsdeelkrant van 6 februari 2014 heeft de wijkraad een bezwaarschrift opgestuurd.