Amsterdammers voor autoluw NU!

Print Friendly, PDF & Email

Na de succesvolle bijeenkomst 16 december 2019 bij d’Oude Stadt met meer dan 20 Bewonersorganisaties gaat de groep verder onder de naam Amsterdammers voor Autoluw NU! .

De steeds groeiende groep Amsterdammers voor Autoluw NU!  (nu 34 organisaties) heeft begin januari een raadsadres gezonden; de Agenda Autoluw moet autoluwer. Dat raadsadres werd gevoegd bij de agendastukken voor de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid (MLD) op donderdagavond 16 januari 2020.

In die raadscommissie werd massaal ingesproken, zowel door d’Oude Stadt, namens alle bewonersorganisaties en door de organisaties zelf. Die behandeling van de agenda Autoluw door de commissieleden zorgde er voor dat namens alle aangesloten (bewoners-)organisaties moties voorgesteld werden aan de Raadsleden.

Amsterdammers voor Autoluw NU! eisen samen:

 1. 30 kilometer maximaal in 2020 op de S100 (de weg rond de oude binnenstad) en het gebied daarbinnen.
 2. Alleen Bestemmingsverkeer. Begin daarom tegelijk met beperken van doorgaand verkeer met slimme camera’s, kentekenregistratie. De kraan moet dicht.
 3. Regel al in 2020 in grotere en nieuwe parkeerhubs aan de randen van de stad en lever een hoogwaardig en goed presterend netwerk voor openbaar vervoer, fiets en voetganger.

De koepel vindt: de kraan moet NU  dicht en niet STRAKS , of vijf gemeenteraadsverkiezingen LATER . Want het is onacceptabel dat bewoners van toch al te vuile straten tot 30% of meer verkeer krijgen. Samen laten zij hun buren niet stikken en steunen het verzet van bewoners in alle doorgaande hoofdroutes. Overal 30 km en de juiste knips voorkomen het gevreesde waterbedeffect. Dat levert minder verkeer, meer veiligheid en schone lucht op voor iedereen.

Gemeenteraad
Tijdens de behandeling van de Agenda Autoluw in de Gemeenteraad drongen raadsleden van coalitie én oppositie met ruim veertig moties bij de wethouder aan op echte actie. Daar werd gevraagd om onderzoek naar rekeningrijden en het gebundeld opheffen van parkeerplaatsen in plaats van schrapen. Belangrijke verkeersconcepten die vreemd genoeg onbesproken blijven in de Agenda Autoluw. Ook vindt de gemeenteraad dat 30 kilometer maximaal de norm gaat worden binnen de ring A10 (klik hier voor de beraadslaging vanaf 3:01uur)

Vervolg
De bewonersorganisaties zijn maandag 27 januari weer bijeengeweest in d’Oude Stadt. Daar is het vervolg besproken. Samen laten we bestuurders zien dat er genoeg draagvlak is. Het kan beter en het moet sneller.

Inmiddels is een website gemaakt: Amsterdammers voor Autoluw NU! . Kortweg www.autoluw.nu
Daar roept de koepel ook andere bewonersorganisaties op zich aan te sluiten. Aanmelden kan via e-mail: wijwillen@autoluw.nu

3 reacties

 1. H.E. van Nierop schreef:

  P. Stein heeft gelijk. Hij breekt een lans voor bestemmingsverkeer. Daar is niemand tegen. Het doorgaand verkeer dat niets te zoeken heeft in Amsterdam dient afgeremd te worden.

 2. G.Abram-Wiederhold schreef:

  Geheel mee eens, U maakt het onmogelijk voor ouderen om in het centrum te wonen.
  De auto is de enige manier om ons te bewegen.
  Ik zal het ondertekenen, maar mijn echtgenoot is nog feller tegen autuluw!

 3. P Stein schreef:

  k ben het oneens met de kreet: autoluw-now! Er zjn talloze bewoners die niet goed ter been zijn en die de stad alleen kunnen bewonen door gebruikmaking van een auto. De tram- en buslijnen zijn onvoldoende om daaraan tegemoet te komen want om de haverklap moet je overstappen en je staat in de kou om het volgende vehikel te halen. Meestal overvol zodat je moet staan in plaats van te zitten. Zo ben je uren op weg en verliest de gelegenheid om voor je eigen behoefte te zorgen. Tenslotte is de ene winkel keten na de andere daardoor uit het straatbeeld verdwenen: autoluw is een ramp en een product van bekrompenheid. U moet er zo gauw mogelijk afstand van nemen.