Inspraak buitenreclame

Print Friendly, PDF & Email

Buitenreclame

De gemeente heeft het stedelijk kader buitenreclame geformuleerd dat antwoord geeft op de vraag hoe reclame inpasbaar is in de openbare ruimte. De gemeente wil van u weten wat u van het nieuwe kader buitenreclame vindt. Tot en met 26 juli 2016 kunt u zienswijze insturen.

Het stedelijk kader buitenreclame geeft antwoord op de vraag hoe reclame van marktpartijen en ondernemers inpasbaar is in de openbare ruimte in Amsterdam. De culturele en economische diversiteit maken Amsterdam aantrekkelijker voor bedrijven om te adverteren. De keerzijde van dit succes is dat de schaarse ruimte niet een grote reclame-uiting wordt. Er moet gekozen worden voor een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte met voldoende ruimte voor de gebruikers. Dit vraagt ook om het maken van keuzes voor buitenreclame. Onder de de woorden: “Ik ben voor reclame-uitingen, maar de voetpaden moeten vrij blijven”, ziet de gemeente het zo:

Spreiding
Veel adverteerders richten zich nu op de binnenstad, maar Amsterdam is groter dan de grachtengordel. Dankzij de ontwikkeling van de IJ-oevers en de ZuidAs, en de stedelijke vernieuwing in Zuidoost, Nieuw-West  en Noord is de stad letterlijk groter geworden. Dit biedt ruimte voor een gelijkmatiger spreiding van buitenreclame over de stad. Minder reclameobjecten in de binnenstad en meer in en rond de nieuwe centrumlocaties.

Innovatieve combinaties
Buitenreclame ontwikkelt zich naar een interactief en digitaal medium met veel verschillende toepassingsmogelijkheden. Reclameobjecten kunnen ook worden gecombineerd met oplaadpalen voor elektrische voertuigen, antennes voor mobiel dataverkeer of multifunctionele straatlantaarns. Het achterliggende doel daarbij is om door het combineren van functies en ‘het delen van zendtijd’ het aantal objecten in de openbare ruimte tot een minimum te beperken.

Duurzaam
De reclamebranche wordt uitgedaagd om nog duurzamer te adverteren. Digitale reclame maakt affiches overbodig. Dat betekent minder papier en onderhoudsmedewerkers hoeven niet wekelijks met de auto de stad in om de posters te verwisselen. Zo neemt het aantal autobewegingen in de stad af en is er minder CO²-uitstoot.

Geef uw inspraakreactie hier online door, of  stuur tot en met 29 juli 2016 uw schriftelijke  reactie (zienswijze)  aan: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, Kennis en Kaders, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam. Lees hier: Advies Werkgroep Buitenreclame

Bijlage

 

Bron: amsterdam.nl