MORA afl. 3

Print Friendly, PDF & Email

Melden alleen lost het probleem niet op. Lees het verhaal wat bewoners moeten doen om een defect lampje in het 1e Weteringplantsoen te laten vervangen.

Op 23 februari 2019 is een melding gedaan van een defecte lamp op het 1e Weteringplantsoen. Binnen de gestelde tijd was de door de gemeente gecontracteerde aannemer gaan kijken naar het kapotte lampje in het 1e Weteringplantsoen. Hij zag dat het weer een breuk was in de bekabeling. Dan moet Liander aan de slag. De melder krijgt van de bevindingen van de aannemer geen bericht. Alleen een datum rond 26 maart 2019, of later.

In de tussentijd onnodige angstgevoelens in de avond bij mens en dier door dat defecte lampje en tot slot graffitispuiters die niemand “kon” zien… terwijl ze bezig waren op het rioleringshuisje….

24 dagen
In alle verkiezingsprogramma’s stond iets over over veiligheid voor de burger. Liander schijnt een lamp in een parkje echter niet belangrijk genoeg te vinden. Het heeft van de melding op 23 februari tot 19 maart, dus 24 dagen, “geduurd” voordat het lampje het weer deed. Daarvoor moesten bewoners wel extra aan de bel trekken bij Gemeente en Liander dat toch echt extra spoed nodig was. Daarbij hielp de klaaglijn van NH, samen met VVD centrum commissielid, een ambtenaar bij openbare verlichting en tot slot een mail aan de ombudsman en een post op facebook van Liander.

Hoe kan het sneller?
Bewoners vragen zich dus af: “Hoe krijgen we structureel een snelle Liander bij een lantaarnpaallampje defect in een parkje?!!!” Ook de gemeente is gevraagd nu hier structureel iets aan te doen; een extra alarm bij Liander, of aannemer als het om parklampjes gaat of zo… Zo moeilijk moet dit toch niet zijn… Wordt vervolgd??

Na de reparatie