Workshop ClairCity

Print Friendly, PDF & Email

Woensdagochtend 23 januari 2019 waren ongeveer 20 bewoners (waaronder vier van onze wijkraadsleden) uit heel Amsterdam aanwezig in het pand van de GGD. ClairCity riep Amsterdammers op mee te doen met hun Europese luchtkwaliteit onderzoeksproject: ‘Samen werken aan maatregelen voor schone lucht en een fijnere leefomgeving in Amsterdam’. 

De aanwezige deelnemers bleken allen te staan voor een betere leefomgeving en voor schone lucht. Daarvoor waren ze gekomen. Ze hadden zich aangemeld om ideeën te delen over hoe dat zou kunnen of moeten. De organisatie van ClairCity aangevuld met medewerkers van de GGD (luchtkwaliteit) liet dat niet zover komen. Zij presenteerden een aantal concrete maatregelen voor schone lucht. Maatregelen die bepaald waren in een andere sessie met bewoners. De te beoordelen maatregelen hadden niet alleen betrekking op verkeer, maar ook de energietransitie voor vermindering van de CO2 uitstoot. Door de GGD werd een inleiding verzorgd over de luchtkwaliteit nu in Amsterdam en over de noodzaak van de energietransitie.

Discussie
De deelnemers waren verdeeld over vier tafels. Daar verliep de discussie tussen de tafelgenoten onderling en ook met een aantal organisatoren. Op de voorgeselecteerde elf maatregelen moest het ambitie-niveau bepaald worden. Er waren 3 voorgeselecteerde opties (zie ook foto’s onder).

Bijvoorbeeld prioriteiten over schone bussen:

  1. De helft van de bussen emissie-vrij (100% elektrisch of op waterstof) in 2025
  2. Alle bussen emissie-vrij (100% elektrisch of op waterstof) in 2025
  3. Alle bussen emissie-vrij (100% elektrisch of op waterstof) in 2022

In de discussie met elkaar mochten er maximaal 6 maatregelen gekozen worden, die zeer streng waren. Ook moesten 2 niet zo strenge maatregelen op de uiteindelijke lijst staan. Iedere tafel kwam dus met een eigen lijst. De maatregelen op die lijst moest daarna bekeken worden in de tijd (wanneer af), en de kansen, belemmeringen en acties (welke en door wie) bepaald worden. Hoewel dus iedereen voor schone lucht is, valt meteen op dat iedereen toch andere keuzes lijkt te maken en prioriteiten anders legt.

Onderzoek
Met de resultaten uit de bijeenkomst gaan wetenschappers uitrekenen wat het effect is van de gekozen maatregelen op de luchtkwaliteit in Amsterdam. De resultaten daarvan zijn in februari 2019 beschikbaar. In maart worden de scenario’s en hun effecten voorgelegd aan beleidsmakers in de stad. Pas in 2020 worden beleidsaanbevelingen gedaan. Echter aanwezigen merkten op dat het ook hier lijkt alsof de urgentie er niet is. Afgesproken is dat zodra er iets beschikbaar is, de deelnemers dat krijgen. Wordt vervolgd.

1 reactie

  1. JOYze hoogland schreef:

    Max 80 kilometer op alle snelwegen kost geen cent en geeft een ieder rust.