Winterterrassen-2

Print Friendly, PDF & Email

In onze nieuwsbrief van 31 oktober berichtten wij over winterterrassen, en de onduidelijke situatie daarbij op de Nieuwmarkt. Er is een besluit genomen in 2013 aangaande winterterrassen, dat in 2015 ten onrechte niet in het terrassenbeleid is van Stadsdeel Centrum is opgenomen.  Maar erger: dat besluit is verkeerd gelezen en niet goed toegepast.

Geldend besluit
Dit besluit in 2013 is volgens de ambtenaren nooit herroepen en zou dus nog moeten gelden. Het is een vreemde zaak dat ambtenaren die gaan over horecavergunningen de inhoud van het terrassenbeleid niet kennen. Dat zij er 3 jaar na de laatste vaststelling (okt. 2015) – pas na vragen van ons namens buurtbewoners – er achter komen dat de Nieuwmarkt niet als uitzondering bij winterterrassen wordt vermeld, zoals vastgesteld in het besluit. Per abuis, wordt gezegd. Dat zal waar wezen, maar dat is voor de politie-ambtenaar ook geen excuus als u door het rode licht rijdt.

Ondeugdelijke inspraak
Bij de inspraak in 2015 over de wijzigingen in het terrassenbeleid (brugvleugels en winterterrassen) hebben de bewoners niet kunnen protesteren tegen de wijzigingen op de Nieuwmarkt: die hebben niet in de inspraakversie gestaan.

Twijfelachtig
Intussen zijn er vergunningen verleend of verlengd waarin het besluit uit 2013 op een twijfelachtige manier wordt toegepast.In het winterterrassenbeleid worden in principe geen parasols of terrasschotten toegestaan. Met uitzondering op/rond de grote uitgangspleinen Leidseplein en Rembrandtplein. In 2013 werd o.a. besloten dat op de Nieuwmarkt voortaan parasols toegestaan zijn, maar over schotten wordt niets gezegd.

Wel hanteert de afdeling horecavergunningen o.a. de volgende regel:
Voor de Nieuwmarkt gelden de afwijkende voorwaarden voor het winterterras:
1. Het gebruik van parasols en terrasschotten is toegestaan.

Handhavingsverzoek en nieuw beleid
Wij hebben een handhavingsverzoek ingediend. Een reactie moet nog komen, we vermoeden dat die op zich laat wachten tot eind februari, wanneer het zomerterrassenseizoen begint.
Wij hopen dat dit handhavingsverzoek niet tot legalisering leidt, wat helaas zo vaak voorkomt. Er is ons verzekerd dat in het nieuwe terrassenbeleid dat er dit jaar gaat komen, de wijzigingen alleen de voetgangersruimte betreft.
We zullen zien.