Omgevingswet; gelijk speelveld

Print Friendly, PDF & Email

In 2021 is de Omgevingswet van kracht. Het LSA heeft 5 aandachtspunten voor de Omgevingswet benoemd op een interactieve poster.

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is een vereniging van en voor actieve bewonersgroepen. In het najaar van 2018 hebben actieve bewoners en professionals uit heel Nederland in 5 bijeenkomsten nagedacht over de kansen die de komst van de Omgevingswet biedt voor bewoners en hun initiatieven. Tijdens deze bijeenkomsten werden ook zorgen en aandachtspunten benoemd.

Poster
Het LSA zette 5 aandachtspunten bij de omgevingswet op een poster, om een speelveld te maken met actieve bewoners als gelijkwaardige speler naast de overheid en marktpartijen. Op die poster staan een aantal goede voorbeelden, waarbij bewoners zelf het initiatief hebben genomen en een praktische oplossing voor zo’n aandachtspunt hebben benoemd. Op de achterkant van de poster staat meer uitleg bij de aandachtspunten. En ook enkele weetjes over de Omgevingswet. Gebruik de poster om te kijken wat er in jouw gemeente op deze punten wordt gedaan of wat belangrijk is om nú in gang te zetten. Bekijk hier de poster (pdf).

Kennisdossier omgevingswet
Veel bewoners zetten zich in om de ruimte waar ze wonen en werken leefbaar en gezond te houden. Veelal is daar de samenwerking met de overheid en andere partijen voor nodig.  In 2021 is de Omgevingswet van kracht. Die wet regelt de benutting en bescherming van de fysieke leefomgeving. Voorwaarde daarbij is een gelijke en open samenwerking met alle partijen. De wet biedt dus meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Maar dat gaat niet vanzelf! Actieve bewoners moeten hun ruimte pakken! Laat je inspireren door het kennisdossier omgevingwet bij LSA.

Bron: LSA