Inspraakprocedures

Print Friendly, PDF & Email

Het blijft toeval of u of wij te horen krijgen of er besluiten ter inspraak liggen. Daarom publiceren we wat we kunnen vinden. Inspraakprocedures die betrekking hebben op stadsdeel Centrum, dus ook op de hele stad.

Nieuw, of nog lopend

 • De Huisvestingsverordening en de Doelgroepenverordening worden per 1 januari 2021 gewijzigd. Van woensdag 3 juni tot en met vrijdag 17 juli 2020 kunt u reageren op de wijzigingsvoorstellen.
  Zie https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/inspraak-huisvestingsverordening/
 • Vanaf dinsdag 2 juni kunt u reageren op de voorstellen voor een nieuwe manier om sociale huurwoningen te verdelen. Dit voorstel ligt in 15 gemeentes ter inspraak voor de bewoners van die gemeenten. Alle informatie over het voorstel vindt u op socialehuurwoningzoeken.nl. Vanaf 2 juni kunt u via die website ook reageren.
 • De concept Aanpak Nulmeting Woonboten inclusief de Handhavingsstrategie Woonboten (PDF, 845 kB) gaat over de projectmatige aanpak van afhandeling van de handhavingszaken van overtredingen die tijdens de Nulmeting Woonboten zijn geconstateerd. U kunt van 20 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 uw zienswijze indienen over dit concept-stuk.
 • De Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid gaat over behoud van de volkstuinparken in en om Amsterdam en de transformatie in de komende 10 tot 15 jaar. U kunt van 13 mei tot en met 25 juni 2020 uw zienswijze indienen over deze strategie.
 • Inspraak Groenvisie 2050.
  Amsterdam wil een groene stad zijn, voor nu en voor de generaties na ons. Een leefbare stad voor mens en dier, waar gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn voorop staan. Voor iedereen die hier woont, werkt of op bezoek komt. Zeker nu de stad verandert en groeit, heeft dat invloed op het gebruik van de openbare en private ruimte.. Groen zorgt ervoor dat Amsterdam nog meer een fijne plek wordt én blijft voor mensen en dieren. Om dit te bereiken heeft de gemeente Amsterdam de ‘Groenvisie 2050’ gemaakt. U kunt van 13 mei tot en met 25 juni 2020 uw mening geven over de concept-Groenvisie 2050.

Voorbij

Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft in mei zienswijzen ingediend op de volgende concepten:

 • 13 mei zienswijze Actieplan Geluid
 • 24 mei zienswijze Uitvoeringsprogramma afval 2020-2025
 • 26 mei Zienswijze Vakantieverhuur