Werkgroep Water verslag

Print Friendly, PDF & Email

Op maandag 30 juni heeft de werkgroep Water van wijkcentrum d’Oude Stadt een bijeenkomst georganiseerd waarbij de handhavingsdienst van Waternet aanwezig was. De werkgroep heeft een verslag gemaakt. Lees hier het werkgroep Water verslag.

Onderstaande vragen kwamen na de bijeenkomst binnen en zijn om die reden niet opgenomen in het verslag.

–  Wat houdt het gebiedsgericht werken in? Welk gebied? Water loopt van het ene gebied door in het andere. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken.

Gebiedsgericht werken houdt voor Waternet dat ze gebieden waarin sprake is van structurele overlast probeert aan te pakken met een integrale set van maatregelen. Met verkeersmaatregelen zoals bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen, gericht inzetten van extra controles en een samenwerking met andere diensten zoals politie en stadsdelen wordt geprobeerd de overlast op het water meer effectief dan voorheen te bestrijden. Gebieden worden gekozen al naar gelang van de geconstateerde problematiek. Op dit moment is er bijvoorbeeld een Pilot Eenrichtingsverkeer gaande, waarin ook overige maatregelen worden ingezet, in het zuidelijk deel van de Prinsengracht, Singelgracht en Leidsegracht. Dat overlapt gedeeltelijk met de Stadsdelen Centrum en Zuid. Mocht u overlast ondervinden, meldt het bij overlast Water via 0900 – 9394

–  Wie zijn de deelnemers aan de pilot groep?

Aan de pilot eenrichtingsverkeer nemen vertegenwoordigers van woonboot en walbewoners weer van het zuidelijk deel van de Prinsengracht en de Singelgracht. Daarnaast nemen vertegenwoordigers van stadsdelen Zuid en Centrum deel. Ook nemen salonboot- en lijndienstreders deel aan de periodieke evaluatiesessies.