Centrumbewoner pleit voor overlastverlichting

Print Friendly, PDF & Email

Wijkcentrum d’Oude Stadt ontving een email met bijlage van een binnenstadbewoner wonend in buurt 7 betreft de zeer sterk toegenomen drukte de afgelopen jaren. Bij het wijkcentrum is dit geen onbekende signalering. De bewoonster is de steeds maar toenemende drukte in de binnenstad zat en vraagt aan de nieuw geïnstalleerde Gemeenteraad om overlastverlichting naar aanleiding van het gepresenteerde gemeentelijke bestuursakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’. Lees hier de signalering van de bewoonster.

Tevens heeft de bewoonster haar bevindingen en haar wens opgestuurd aan de bestuurscommissie Centrum, De Gemeentelijke Ombudsman en aan diverse media waaronder het NRC. In het NRC werd een ingekorte versie geplaatst. Ook diverse politici hebben op de signalering gereageerd. De politiek herkent de overbelasting, maar kan niet zoveel doen omdat de landelijke overheid het niet toelaat om er iets tegen te doen. De bewoonster heeft een raadsadres gestuurd met onderstaande bijbehorende vragen:

Aan de gemeenteraad heeft de bewoonster twee vragen;
Is de raad van mening dat de ‘overlast’ in het centrum een punt heeft bereikt dat expliciete aandacht aan de orde zou moeten zijn?
Zo ja, op welke concrete punten gaat u met het college afspraken maken om overlastverlichting voor bewoners te bereiken?