Wallenrapport

Print Friendly, PDF & Email

In de Balie presenteerde Ombudsman Arre Zuurmond zondag 13 januari 2019 de resultaten van zijn onderzoek naar de overlastproblemen op de Wallen. Aanwezig was ook Burgemeester Femke Halsema. Vooraf werd de documentaire: Urban Jungle vertoond van en door de ombudsman.

Gedurende vier maanden verbleef Ombudsman Arre Zuurmond vijf nachten per week op de Wallen. Daar constateerde hij meerdere complexe problemen op het gebied van vervuiling, overlast, massatoerisme, dak- en thuislozen, sekswerk, drugs en criminele ondermijning. Bewoners storen zich terecht aan vuil, lawaai en wangedrag in de openbare ruimte. Maar vooral ook aan het feit dat hier onvoldoende tegen wordt opgetreden en dat zij zich niet door de gemeente gehoord voelen.

Zuurmond: “Bewoners krijgen vaak te horen dat ze dan maar niet in een grote stad hadden moeten gaan wonen, maar het zijn geen kleingeestige zeurpieten. Het zijn juist mensen die van Amsterdam en het stadsleven houden en culturele rijkdom en diversiteit omarmen. Mensen die hechten aan de Amsterdamse tolerantie waardoor iedereen in Amsterdam kan zijn wie hij of zij wil zijn. Ze vechten tegen uitwassen waarvan ze vrezen dat die het mooie karakter van Amsterdam bedreigen”,

Halsema
Al veel eerder liet Burgemeester Halsema aan de Ombusdman weten niet gediend te zijn van zijn kwalificatie Urban Jungle. Ook waarschuwde ze Zuurmond, en daarmee ook de gemeenteraad, dat de stad niet té aangeharkt moet worden. Lees daarover het stuk in het AD. Burgemeester Halsema bracht in de eerste dagen van haar ambt ook een nachtelijk bezoek aan de Wallen (en het Leidseplein). Halsema kondigde daarop nieuwe maatregelen af tegen de nachtelijke anarchie, zoals het afsluiten van straten voor ‘dweilpauzes’ om de rommel op te ruimen en mobiele pinautomaten voor handhavers om boetes ter plekke te innen.

Structureel
Maar om de overlast structureel terug te dringen moeten de problemen volgens de ombudsman op drie fronten tegelijkertijd aangepakt worden. Allereerst door de capaciteit en effectiviteit van handhaving en controle te vergroten. Daarbij gaat het niet alleen om inzet van extra mankracht maar vooral ook om innovaties door betere benutting van technische en digitale mogelijkheden.

Samenwerken
Daarnaast moet de gemeente actief samenwerken met andere betrokken instanties in op uitvoering gerichte projecten. Te denken valt aan de Rijksbelastingdienst, het UWV, de Kamer van Koophandel en woningcorporaties. Maar ook door gebruik te maken van de inzichten van andere steden die met dezelfde problematiek kampen, innovatieve krachten binnen de samenleving en slimme voorbeelden van integrale aanpak in andere sectoren.

Visie
Ook zal Amsterdam zich moeten bezinnen op fundamentele vragen als ‘Van wie is de stad  eigenlijk?’ en ‘Wat voor stad willen we zijn, in de toekomst?’ Hiervoor zal Amsterdam een toekomstvisie moeten ontwikkelen die richtinggevend is voor de lange termijn. Arre Zuurmond: “Dit vergt veel debat, discussie en reflectie. Het gesprek in de Balie met diverse betrokken partijen kunt u hier terugkijken.

Klik hier voor het conceptrapport Feesten of Beesten 3 (pdf)

Bekijk hieronder de documentaire: Urban Jungle

URBAN JUNGLE from Ombudsman Metropool Amsterdam on Vimeo.