Koningsdag 2016; Zelf evenementengeluid meten!

Print Friendly, PDF & Email

watervisie2040Veel Amsterdammers ondervinden geluidsoverlast op Koningsdag en bij andere evenementen. Volgens de VVAB komt dat doordat de gemeente bij die gelegenheden een veel te hoog geluidsniveau toestaat. Om dat te kunnen bewijzen vraagt de VVAB zijn leden en andere Amsterdammers om zelf te meten hoe sterk dat hinderlijke geluid in werkelijkheid is, om te beginnen op Koningsdag.

Koningsdag 2015. Ook gezellige drukte loopt soms tegen zijn grenzen aan.

Iedereen die in het bezit is van een smartphone kan zo’n meting doen. In het navolgende wordt u per stap uitgelegd hoe daarbij te werk moet worden gegaan. Eerst wordt aangegeven hoe u erachter kunt komen of er op Koningsdag bij u in de buurt een evenement zal plaatsvinden (par. 1), daarna volgen meetinstructies (par. 2 t/m 4) en tot besluit wordt in het kort iets meegedeeld over de beleidsachtergronden.

De actie op Koningsdag 2016 heeft in eerste instantie als doel een overzicht te krijgen van de geluidssterkte die van buiten doordringt tot binnen uw woning. Het uitgangspunt is dat bewoners tijdens een evenement met gesloten ramen en deuren zonder stemverheffing een gesprek moeten kunnen voeren of rustig naar zelf gekozen muziek moeten kunnen luisteren. Daarnaast is het de bedoeling inzicht te krijgen in de geluidsisolatie van woninggevels. De VVAB zal er op basis van de verzamelde meetgegevens bij de gemeente op aandringen de geluidsnormen tot een aanvaardbaar niveau te verlagen en wat dat betreft niet langer gevolg te geven aan de wensen van de evenementenbazen.

1. Evenementen in uw buurt

Om er achter te komen welke evenementen er op Koningsdag in uw buurt zullen plaatsvinden gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar de site van de Gemeente Amsterdam.
 2. Typ in het zoekvakje rechtsboven het woord Bekendmakingen
 3. Klik op het scherm dat dan verschijnt bovenaan op Bekendmakingen
 4. Klik in het dan volgende menu op het vakje Vergunningen, links boven
 5. Typ in het zoekvakje de woorden evenementen Koningsdag in, waarna de lijst met aanvragen en verleende vergunningen verschijnt. U kunt ook meer specifieke informatie opvragen, door in het zoekvakje de naam van uw straat er bij te zetten (bijv. evenementen Koningsdag Keizersgracht) of door Koningsnacht te typen in plaats van Koningsdag.

Een aanvraag voor een evenementenvergunning kunt u inzien via een telefoontje naar 14020. In de aanvragen is vermeld welke versterkte muziek men wil laten horen en tot welke sterkte. Op Koningsdag wordt in de vergunningen op alle locaties dezelfde geluidssterkte toegestaan (zie par. 5). De verleende vergunning wordt ook gepubliceerd. U kunt die inzien via 14020 en heeft normaliter 6 weken de gelegenheid bezwaar te maken. Voor Koningsdag 2016 zal het echter bijna altijd te laat zijn om dat nog te kunnen doen.

Bij ervaren overlast kunt u altijd klagen via 14020, ook als u zelf geen metingen heeft gedaan. Hebt u metingen beschikbaar, binnen en/of buiten, dan kunt u de gevonden waarden doorgeven. De inspectie kan altijd achteraf uw meetinstrument ijken.

2. Zelf binnengeluid meten op Koningsdag 2016

Hierna wordt in 10 punten uitgelegd hoe u te werk moet gaan bij het meten van de geluidsoverlast op Koningsdag. Om de benodigde App goed in de vingers te krijgen is het aan te bevelen om van te voren enkele proefmetingen te doen, waarvoor u van onderstaand menu alleen de eerste 7 punten hoeft af te werken.
Onderstaande handleiding geldt voor bezitters van een IPhone, Ipad of Ipod. Voor andere smartphones kunt u in de appstore voor dit doel bruikbare apps opzoeken.

 1. Figuur 1. Na installatie van de app dBMusic verschijnt het icoontje 4e rij onderaan rechts. Figuur 2. Microfoon van u af; er wordt nog niet gemeten. Links dBA (het hele geluidsspectrum) en rechts dBC (het accent op bastonen)

  Om te beginnen installeert u de gratis app dBMusic, die werkt op IPhone, IPad of IPod. Desgewenst kunt u ook met een andere app werken, of de metingen op een andere manier uitvoeren dan hierna omschreven. Als u de app dBMUsic gebruikt verschijnt op uw scherm het icoontje van die app. In figuur 1 staat dat in de 4e rij, de tweede van links. Bij u kan dat op een andere plek staan.

 2. Klik het icoontje dBMusic. Er verschijnt een figuur met twee pijltjes; die geven aan dat U de smartphone moet omdraaien, opdat de microfoon van U af komt te staan. U kijkt dus in de richting van het geluid met de microfoon van U af.
 3. Na enkele seconden verschijnt figuur 2. U ziet twee cirkels iets boven het midden, de geluidssterkte weergeven in dBA (het hele geluidsspectrum) en dBC speciaal bastonen). Die waarden staan nu op nul, want u meet nog niet.
 4. Houd de smartphone op borsthoogte, ongeveer 1.50 meter vanaf de grond. Zorg er voor dat alle ramen en deuren dicht zijn.
 5. Zet op Koningsdag eigen muziek, TV, CD’s enz. uit. Voor proefmetingen kunt u eigen muziek hard aanzetten.
 6. Begin de meting door te klikken op de cirkel links onderaan in figuur 2. De seconde-aanwijzer gaat lopen (00.01 enz.).
 7. Figuur 3. Het gemiddelde van een meting van 1 minuut. Tijdens de meting wordt het blauwe deel groter en kleiner. Figuur 4. Dit beeld verschijnt als u in figuur 3 de meting opslaat.
  Figuur 5. De door u opgeslagen meting. U ziet de geluiddsterkte in dBA tijdens de meting. De app interpreteert dit als ‘restaurant’, d.w.z. het geluidsniveau in een restaurant.

  Stop de meting na 60 seconden door te klikken op het vierkant, onderaan 2e van links in figuur 2; als er iets is fout gegaan kunt u resetten met het derde symbool linksonder; daarna opnieuw beginnen.
  In figuur 3 ziet u het resultaat van een meting. Het duurde een minuut (01.00). Zoals u ziet in figuur 3 interpreteert de app dit geluidsniveau als de omgeving van een club. Uw resultaat kan natuurlijk anders zijn.

 8. In de proefmeting drukt u op return om opnieuw te beginnen, bij de echte meting klikt u op het boeksymbool links boven in figuur 4. Er verschijnt een lijstje met uw metingen. De meest recente meting staat onderaan. Verifieer of de omschrijving klopt en klik die aan. U ziet de geluidsbelasting in dBA en het verloop in de tijd, zoals in figuur 5. U klikt op het briefsymbool links, op één na bovenste knop in figuur 5 en kunt uw metingen opsturen. Als proef adresseert u aan zichzelf. U ontvangt de metingen als zip bestand en de gemiddelden, aangegeven in dBA en dBC. Het bestand is op de meeste computers te openen en dan verschijnt een Excel-lijst met de metingen.
 9. U slaat de meting op via het icoontje helemaal rechts onderaan in figuur 3. U geeft voor deze actie achtereenvolgens: postcode, adres inclusief verdieping en tenslotte soort smartphone vanwege calibratie, bijv. IPhone6. Datum en tijd worden vanzelf opgenomen.
 10. Aan het einde van de dag klikt u het boeksymbool links boven figuur 4; de meest recente metingen staan onderaan. Verifieer of de omschrijving klopt (postcode etc) en klik die aan; u klikt op de briefcode en kunt uw metingen, afhankelijk van uw eigen postcode, opsturen aan 1011vvab@xs4all.nl, 1012vvab@xs4all.nl, 1013vvab@xs4all.nl, 1014vvab@xs4all.nl, 1015vvab@xs4all.nl, 1016vvab@xs4all.nl, 1017vvab@xs4all.nl, 1018vvab@xs4all.nl, 1019vvab@xs4all.nl.
  Desgewenst kunt u uw meetresultaten ook verzenden met gebruikmaking van het invulformulier (zie beneden).
3. Zelf buitengeluid meten op Koningsdag

Om de geluidsisolatie van uw gevel vast te stellen is behalve een binnenmeting ook een buitenmeting nodig. Het verschil tussen beide uitkomsten geeft de geluidsisolatie weer, ofwel het aantal decibels dat door uw gevel wordt tegengehouden. Buitenmetingen zijn vanzelfsprekend alleen mogelijk voor bewoners van huizen op de begane grond of van huizen met een balkon of loggia aan de straatzijde.
Het gaat als volgt in zijn werk. U voert op een druk moment, bijv. om 16 uur, twee metingen uit, namelijk eerst binnen (1 meter van het raam naar buiten gericht) en meteen daarna buiten (bij de gevel op borsthoogte van het huis af gericht). Door beide meetresultaten van elkaar af te trekken vindt u de geluidweerstand van uw woninggevel in dBA en dBC. Meestal zal de weerstand voor dBC (lage tonen) 10 á 15 dB lager zijn dan voor dBA.
Ter controle kunt u deze twee metingen nogmaals uitvoeren.
U wordt verzocht ook deze meetresultaten naar de VVAB op te sturen, samen met uw huisadres, verdieping, soort smartphone, binnen resp. buiten en de geschatte afstand tot de geluidsbron. U kunt uw meetresultaten weer naar de VVAB verzenden zoals hierboven aangegeven.

4. Invulformulier

Als u er voor kiest uw gegevens naar de VVAB te zenden met gebruikmaking van onderstaand formulier gaat u als volgt te werk:

 • U noteert uw meetresultaten en overige gegevens in de daartoe bestemde vakjes van het formulier.
 • U kopieert het ingevulde formulier en zendt het per mail naar het hierboven genoemde emailadres, óf u print het ingevulde formulier en zendt het per post naar het secretariaat van de VVAB: Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam.

[Formulier] (PDF-bestand)

[Theoretische achtergrond] (bedoeld voor diegenen die daar meer van willen weten)
(HB, 1/4/2016)

 

Bron: https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/nieuws/index.html?nieuws=56