Internetconsultatie Schiphol

Print Friendly, PDF & Email

De Omgevingsraad Schiphol geeft via een internetconsultatie belangstellenden de gelegenheid om hun opvattingen kenbaar te maken over Schiphol. Reageren kan tot en met 20 november 2018. De Omgevingsraad Schiphol stelt uw bijdrage zeer op prijs en zal in haar advies rekenschap geven van de opvattingen die in deze consultatie naar voren worden gebracht.

De aanleiding van de internetconsultatie is dat het kabinet de Omgevingsraad Schiphol om advies heeft gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. De Omgevingsraad Schiphol organiseert deze maatschappelijke consultatie om zo veel mogelijk mensen te betrekken bij de totstandkoming van de adviezen aan het kabinet. U kunt reageren op de vragen in het consultatiedocument. U wordt uitgenodigd om in uw antwoord ook uw persoonlijke ervaringen te betrekken (als reiziger, omwonende, werkzaam op en om de luchthaven, etc.). De consultatie is onderdeel van een bredere maatschappelijke consultatie en advisering die uit negen onderdelen bestaan.

Voor stukken en het reactieformulier gaat u naar: www.omgevingsraadschiphol.nl/geef-uw-mening/