Veiligheid na de lockdown

Print Friendly, PDF & Email

Drukte

“De maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen worden steeds meer versoepeld. Verwacht moet worden dat het toerisme in en naar Amsterdam zich in de loop van de komende weken en maanden snel zal herstellen. Dat is enerzijds een goede zaak, betrokken ondernemers en de stad als geheel hebben het werk en de inkomsten hard nodig, en het brengt de broodnodige levendigheid terug in de straten van Amsterdam. Aan de andere kant maken wij ons zorgen over die ontwikkeling, want hoewel het in Nederland en de ons omringende landen de goede kant op gaat met de vaccinatiegraad, ligt de COVID-19 pandemie nog lang niet achter ons.”

Bovenstaande is een citaat uit het raadsadres van Amsterdamse Wallenbewoners, verenigd in Stop de Gekte. Zij vragen om effectieve maatregelen voor corona-veiligheid. Vorig jaar, na de eerste golf, liepen de smalle straten en stegen binnen de kortste keren weer te vol met bezoekers van binnen en buiten de stad aan het gebied. Ook buitenlandse toeristen sprongen massaal in de auto om weer drank en dope te scoren. Hun behoefte deden ze wel op straat buiten de auto. Afstand houden? Mondkapjes? Nauwelijks. Er kwam crowdcontrol: hosts, eenrichtingverkeer, waarschuwingsborden: het bleef te druk en corona-veiligheid bleef ver te zoeken. Hetzelfde wordt nu gevreesd.

Nu zijn echt effectieve maatregelen nodig om voor corona-veiligheid te zorgen. Voor de bewoners en ondernemers, maar ook de bezoekers en hun contacten. Er wordt door belanghebbenden vaak geroepen “dat het buiten geen kwaad kan”. Dat gaat niet op in grote drukte.

En dat geldt niet alleen voor het Wallengebied maar ook voor alle buurten in de stad waar het weer te druk dreigt te gaan worden door de vele publiekstrekkers. Drukte waar je niet eventjes snel langs kunt lopen zonder tegen anderen op te botsen.

Lees hier het volledige Raadsadres.