In Memoriam Anina Kist

Print Friendly, PDF & Email

Op 21 april overleed Anina Kist. Enkele overpeinzingen.

Belangen van de bewoners dienen gerespecteerd te worden. Die belangen waren, het behouden van de historiciteit van de buurt, behoud van sociale huurwoningen, geen sloop, geen gedwongen uittocht uit de buurt, geen belangenverstrengeling. Zij weigerde bij de ondernemers van de Nieuwmarkt een aangeboden haring of borrel te komen halen, niet boos, maar belangenverstrengeling camoufleert de belangen van de bewoners. Met haar overleden echtgenoot, Bas Kist en vele andere bewoners heeft zij meegewerkt, dat de bouw van de metro geen complete kaalslag werd. Waar sloop onvermijdelijk was, werden op de metro nieuwe woningen gebouwd. Voorbeelden zijn o.a.de nieuwbouwwoningen rondom de Nieuwmarkt, het centrum van ouderen Flesseman en het Pentagon.

Zij behoort tot de vele strijders die met visie en actie de Nieuwmarkt hebben gemaakt tot wat zij nu is.

Piet Seijsener

 

Buurtinspreekster van de Nieuwmarkt ….als ooit al de notulen van de Bewonersraad Nieuwmarkt (1974 tot op heden) en het Wijkcentrum d’Oude Stadt gedigitaliseerd zijn en je een een ‘search’ zou doen op haar naam dan zou dat een getal van in de tienduizenden moeten oproepen… ook vormde zij jarenlang de kernredactie van het buurtblad Opnieuw (sinds 1983) samen met Tineke Nijenhuis (1937-2001) …

onverwoestbaar en eigenzinnig gedurende decennia… soms refereerde ze aan haar jeugd in Nederlands Indië in een ‘Jappenkamp’, fundament van haar onverzettelijkheid… ze associeerde zichzelf ook met de roodhaar activisten’… al weer decennia terug… “ja dat heb ik ook mee gemaakt” zei ze dan, die pesterijen om je haarkleur…

in 1966 zag ik voor het eerst een glimp van haar in de keuken van het Doelengebouw (ooit gebouwd als de Maatschappij voor de Werkende Stand in 1883) aan de Kloveniersburgwal, het huis ernaast (aan de rechterkant, links ervan was toen een open gat) had een verbindingsdeurtje in de keuken behorende bij de grote koffiekamer van De Doelen naar het huis waar toen (al) de familie Kist woonde. Ik hield toen samen met Mathijs van Heijningen kantoor in het Doelengebouw, dat omgedoopt was tot het ‘Sigma Centrum’… wij begonnen daar de organisatie van ‘Sigma-Projecten’ vooral straat-happenings met muziek, tekeningen en opblaasstructuren (zomer 1967)… de familie Kist behoorden wel tot degenen die met hun klachten over ‘geluidsoverlast’ (door Nederpop, Jazz en electronische muziek) ervoor zorgden dat het Sigma Centrum zijn muziekvergunning verloor… hierdoor kwam het dat de latere activiteiten en voortzetting verplaatst werden naar dat wat nu een ieder kent als Paradiso (bizar genoeg was er later nog een plan om Paradiso aan het Kleine Gartmanplantsoen te verpatsen aan een hotelmagnaat en de poptempel terug te plaatsen naar de Kloveniersburgwal)…

Ja met de Kisten kon je beter niet twisten, zoals in de vroege tachtiger jaren nog bleek toen er ook nog een plan was om een opvangcentrum voor heroïnegebruikers in de Doelenzaal te vestigen… ook dat ging niet door! –

Heel sporadisch belde ik haar nog wel eens over een bepaalde buurtkwestie – de afgelopen jaren – – –
maar,
als ik langs de Kloveniersburgwal liep of fietste
dan wist ik haar daar
in dat pandje naast De Doelen
nu wordt dat één van de vele gaten
in mijn buurtgeheugen
wie weet nog wat ik wist
weer een dierbare vermist:
Anina Kist.

Tjebbe van Tijen

 

Ik heb Anina pas een jaar of vijf geleden leren kennen, de werkgroep ouderen van de bewonersraad Nieuwmarkt vergaderde altijd in Wijkcentrum d’Oude Stadt. Samen konden we ons altijd zo heerlijk opwinden over de asociaal uitwaaierende terrassen (die bij de Aluminiumbrug). En helemaal als er dan ook nog eens geprobeerd werd om dat te legaliseren.
Verontwaardigd over de rare keienstroken op het Nieuwmarktplein. Met die brede gleuven, die blijkbaar door de reinigingskarretjes leeggezogen/gespoeld moeten worden. Dat is toch geen lopen zo?

De laatste jaren was ze nog maar de enige huurder in haar pand, alle andere verdiepingen waren verkocht. Het was soms moeilijk opboksen als enige tegen de VvE. De vakantieverhuur, met vreemden op de trap, beviel haar niet. Maar wat was er aan te doen?

Haar laatste wapenfeit was de naamgeving van bruggen over de Recht Boomssloot en de Raamgracht, naar respectievelijk Auke Bijlsma en Theo Bosch. De aanvraag was afgewezen, de gemeente vond dat de heren geen rol van betekenis hadden gehad in de buurt, meldde Anina woedend in de Bewonersraad. Een succesvol protest volgde, en de bruggen kregen hun naam.

Loes Buisman

In 2014 publiceerde Stadsdorp Nieuwmarkt een interview met Anina.