Luisterlijn voor ouderen

Print Friendly, PDF & Email

Foto: Pixabay Alexandra

Ingezonden brief.

De lockdown zorgt niet alleen bij jongeren voor ‘depressiviteit’. Ook ouderen in de grote stad en op het platteland lijden onder een groot gevoel van eenzaamheid.

Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. Ruim een jaar geleden konden ouderen (75plus en verder) overal heen waar zij wilden. Naar vrienden buiten de stad. Naar concerten, naar de koffiemomenten in een buurthuis of ons wijkcentrum. Er was een plan van aanpak ‘een tegen eenzaamheid’.* Nu, in maart 2021 blijken veel ouderen zich extra eenzaam te voelen.

De covid-19 pandemie heeft ervoor gezorgd dat eenzaamheid voor iedereen, van jong tot oud, zichtbaar en meer bespreekbaar is geworden. Door de covid-19 pandemie werd ook de eenzaamheid onder jongeren en studenten steeds meer zichtbaar. Emotionele eenzaamheid ‘is een gevolg van het ontbreken van een hechte, intieme sociale band’. Natuurlijk helpen buren elkaar, maar de extra gezelligheid van een praatje ontbreekt, vaak, het zelfstandig er op uitgaan is voor sommige mensen nu beangstigend; zij behoren tot de ‘’doelgroep’ van het virus…

Een mogelijkheid: Bellen met luchtvaartpersoneel van de KLM kan via de luisterlijn; 088-0767000; Medewerkers van KLM, die door de pandemie gedwongen aan de grond blijven, hebben de handen ineengeslagen met de Luisterlijn. Zij bieden een luisterend oor aan ieder die daar behoefte aan heeft. Soms 1000 telefoontjes op een dag….

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) rapporteerde een significante toename van emotionele eenzaamheid in juli, met name onder 75-plussers. Het aandeel emotioneel eenzame ouderen werd in een jaar tijd verdubbeld. Een extra meting van in juni 2020 constateerde dat de prevalentie van eenzaamheid significant is gestegen. Dit laat zien dat de aanpak van eenzaamheid juist nu van groot belang is.

Er is zeker een grotere actiebereidheid ontstaan tijdens deze periode. Mensen en (vrijwilligers)organisaties in heel Nederland zijn in actie gekomen om elkaar te helpen en aandacht te hebben voor elkaar. Dit maatschappelijk initiatief is door het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn verder ondersteund en gestimuleerd, via onder andere een publiekscampagne, het delen van kennis, en het ondersteunen van lokale coalities.

Een aantal deelnemers van de Nationale Coalitie heeft eigen initiatieven gelanceerd en/of handreikingen gemaakt voor de eigen, lokale, filialen. Enkele voorbeelden daarvan zijn de handreikingen die Jumbo en Partou hebben ontwikkeld voor hun filialen en het opzetten van een signaleringspunt in Rotterdam met PostNL. KLM met de luisterlijn. Kortom veel initiatieven om de aanpak van eenzaamheid op te pakken, echter door de pandemie is het ook weer moeilijk om de klaarliggende goede plannen nu uit te voeren.

Conclusie; niet alleen het Rijk of de Gemeente kan iets doen: maar ook de omgeving van een oudere kan nu helpen om eenzaamheid bij ouderen te verminderen.

*Derde voortgangsrapportage ‘Een tegen eenzaamheid’

Gonny van Oudenallen