Uitspraak geldautomaat Warmoesstraat

Print Friendly, PDF & Email

De rechtbank Amsterdam deed met datum 29 maart 2019 uitspraak in het geschil over het plaatsen van een geldautomaat in de pui van een winkel in de Warmoesstraat. De rechtbank oordeelde dat de gemeente terecht geen omgevingsvergunning verleende aan het bedrijf Eurocash dat de geldautomaat wilde plaatsen. 

Op de Warmoesstraat 47, hoek Heintje Hoekssteeg zit een smartshop/souvenirwinkel. Eurocash vroeg en omgevingsvergunning aan om een geldautomaat te plaatsen op de plek van één van de twee ruiten. Op het pand rust de aanduiding ‘orde 2’, dat betekent dat het een bouwwerk is van vóór 1940, dat vanwege zijn hoge architectonische kwaliteit, zijn plaats in de stedenbouwkundige structuur en/of als toonaangevend element in de gevelwand een belangrijke bijdrage levert aan het stadsbeeld.

De gemeente weigerde de gevraagde omgevingsvergunning na een negatief advies van de welstandscommissie. In de welstandsnota ‘De Schoonheid van Amsterdam’ staan voor geldautomaten in de binnenstad zes “sneltoetscriteria”.  De criteria die in deze procedure een rol spelen zijn: perceelsbreedte minstens 5,00 m en op minstens 10,00 m afstand van hoeken van straten, stegen en grachten. Voor orde 2 gelden aanvullende welstandscriteria die gericht zijn op behoud en restauratie.

De welstandscommissie acht de automaat niet passen in het straatbeeld op grond van de ‘sneltoetscriteria’ voor geldautomaten. Dit advies is volgens de rechtbank niet onzorgvuldig tot stand gekomen. Ook heeft Eurocash geen tegenadvies ingebracht.  Nu de eisen voor orde 2-panden strenger zijn dan voor andere panden en omdat het plan al niet voldeed aan de sneltoetscriteria, vindt de rechtbank het begrijpelijk en aanvaardbaar dat de welstandscommissie in dit geval geen gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om daarnaast een gewogen oordeel te geven.

Een beroep van Eurocash op het gelijkheidsbeginsel dat de gemeente in identieke gevallen wél een vergunning heeft verleend, slaagt niet, omdat het geen identieke gevallen zijn.

Bijlage