Grachten evenemententerrein

Print Friendly, PDF & Email

Op 2 april organiseren gemeente en organisatoren van de Pride een informatie-avond over de Pride 2019, die plaatsvindt van 27 juli tot en met 4 augustus. Zij gaan u vertellen wat u dit jaar inhoudelijk mag verwachten van het evenement, en wat de organisator en de gemeente doen om hinder voor de omgeving waar mogelijk te beperken.

Als u de vergunningsaanvraag leest krijgt u waarschijnlijk dezelfde informatie. Het is zo’n enorm evenement, dat alles al maandenlang is herkauwd en er in de uitvoering hooguit nog iets verandert aan het aantal plaskruizen. Een verandering ten goede (de aanhouder wint): confetti-kanonnen zijn niet meer toegestaan. Ook niet met zogenaamd biologisch afbreekbare confetti.

Nieuw plan
Na jarenlange klachten over de herrie en het gedrag van bepaalde bezoekers aan de parade hebben omwonenden van de parade (maar ook normale bezoekers) nooit echt gehoor gekregen. Nu er in 2018 ook vanuit deelnemers aan de Botenparade van de Pride forse kritiek gekomen is, wordt er nu gewerkt aan maatregelen die echt iets moeten doen aan de overlast van andere boten dan die van de parade. Zie de genoemde vergunningsaanvraag, 5.3 Regulering pleziervaart, pag.15, en de brief aan de gemeenteraad hierover.

In het kort:

 1. Water langs de route van de parade wordt evenemententerrein
  De organisator wijst middels accreditatie ligplaatsen toe. Daardoor zal het niet langer mogelijk zijn om zonder toestemming van de organisator een boot af te meren langs de route, en zullen er geen clandestiene feesten meer langs de route plaatsvinden. De organisatie zal er op toezien dat bezoekers zich aan de huisregels houden.
 2. Geen versterkt geluid meer op boten en op de wal
  Tijdens de Pride 2018 is actief gestuurd op het volume dat door boten geproduceerd werd. De inspanning om het totale geluidsvolume te verlagen kan echter alleen slagen wanneer het omgevingslawaai afneemt. Daarom wordt vanaf 2019 versterkt geluid langs de route op afgemeerde boten en op de wal niet langer toegestaan. De organisator en handhavers van de gemeente zullen hierop toezien en waar nodig optreden.

Handhaving ontbreekt nog steeds
Een verbod op versterkte muziek op boten bestaat al lang. Wat steeds ontbreekt is voldoende handhaving, zeker tijdens de Pride. De goede bedoelingen zijn er, maar wat het tweede punt betreft moeten we het nog zien. Het eerste punt heeft een goede kans van slagen, het is immers ook in het voordeel van de organisatie, en het lijkt haalbaar. Jammer genoeg wordt er weer niets gezegd over de woonboten die door het publiek belaagd worden. Lees ook: Alles of niets

De bijeenkomst vindt plaats in:

Voormalig Stadstimmertuin 4

1018 ET Amsterdam

op dinsdag 2 april vanaf 19.30 -21.00 uur.

U bent welkom vanaf 19.15 uur

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

De gemeente: “De bijeenkomst is nadrukkelijk bedoeld voor alle Amsterdammers die willen meepraten over de Pride Amsterdam: bewoners en bezoekers, en of ze nu zorgen hebben over de drukte of de overlast, het evenement een warm hart toedragen, of beide. Ook is het een gelegenheid om ideeën en suggesties aan te dragen voor het feestelijke en veilige verloop van het evenement.”

Zienswijze tot en met 9 april
Kunt u uw kritiek of voorstel niet kwijt op de bijeenkomst? U kunt uw zienswijze nog t/m 9 april insturen naar het Evenementenbureau van de Gemeente Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, of via e-mail: evenementenbureau@amsterdam.nl.

2 reacties

 1. winnifred maters schreef:

  Vind eigenlijk als bewoner sinds 1984 aan Prinsengracht hoogte Spiegelgracht-Vijzelgracht de gaypride gezellig/leuk/en bijzonder, maar ongelooflijk dat hier voor de deur derden een stuk gracht mogen afbakenen incl bewaking!!!!/hekken die alleen bestemd blijken/schijnen te zijn voor???? dat weten wij niet als bewoners,maar dat dit een yuppenclub/bedrijf/relatie gebeuren is,dat is duidelijk en volkomen ONACCEPTABEL voor ons als bewoners dan heb ik het nog niet eens over de overlast die zij bezorgen qua geluid/dronkenschap(dwz. kotsen etc.) en vooral ook hun arrogante HOUDING, zij denken dat alles mag, dus NIET!!! Geef die toestemming NIET!!!!

 2. JOYze hoogland schreef:

  wat is de meerwaarde van de GAY PRIDE …….

  inhoudelijk wordt er weinig meer aangekaart…

  behalve dezelfde toeters en bellen.

  Plek op een boot gaat via kontakten en domweg betalen.

  Organisatoriese ligt teveel macht bij Gay Pride ook bij buurt feesten.

  Buurtcafe moeten duurdere drank af te nemen via Gay Pride

  die zich niets gelegen laten liggen aan klachten.

  Ergste situatie doet zich voor op Het Amstelveld.