Touringcarbeleid 2020 -2025

Print Friendly, PDF & Email

De gemeenteraad heeft de Agenda Touringcar 2020-2025 vastgesteld. Met een “nieuw” touringcarbeleid. De zienswijze van d’Oude Stadt is slechts op een punt gevolgd. 

Vorig jaar oktober bracht het college de agenda Touringcar 2020-2025 uit. d’ Oude Stadt riep op tot het indienen van een zienswijze en deed dat zelf ook. Door Corona is alles een beetje blijven liggen. De raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) besprak de “vernieuwde” agenda op 24 september. Op 35.50 start de bespreking van de Agenda Touringcar.

De conclusie van onze zienswijze: Alle touringcars uit het kwetsbare centrum. Dus weg met touringcars ook op hoofdwegen in en rond de binnenstad. Niets dus. Ten behoeve van de bewoners. Dat werd tijdens de (live!) inspraak nogmaals naar voren gebracht door Bewoners Nassaukade óók Autoluw Nu. Het College deed daar niks mee. De Raad niet direct. Die stelde de agenda vast op 30 september.  Op 9:22.51 start de bespreking van de Agenda Touringcar. Maar wel met moties van Ernsting en Boutkan.

Motie: De drukte rond de s100 en de toeristische bestemmingen daar goed te blijven monitoren en de maatregelen van de eerste fase van 2022 snel te evalueren om die gegevens te gebruiken bij de beoordeling van eventuele volgende fases en te nemen maatregelen om de druk van toeristisch touringcarverkeer terug te blijven dringen.
en
Motie: Doe onderzoek naar de juridische en/of andere mogelijkheden om Hop On/HopOff verkeer in Amsterdam te beperken. Informeer de raad in het tweede kwartaal 2021.
en
Motie: een plan te maken voor alternatieven voor grootschalig toeristenvervoer van en naar het Stadshart en het Centrum. Hierbij in te zetten op kleinschalig en gericht vervoer van toeristen via land en water van en naar nieuwe, verder weg gelegen touringcarlocaties, nabij bestaande OV-knooppunten aan de Ring, zoals Station Zuid en Station RAI;  Hierbij het rondvaartbeleid, het op- en afstaplocatiebeleid en het touringcarbeleid te betrekken.
en
Motie: Een plan te ontwikkelen voor een eindbeeld van de touringcarvrije binnenstad, uitgaande van een omvangrijk touringcarvrij gebied, zonder bestemmings-ontheffingen, maar uitsluitend ontheffingen voor speciaal doelgroepvervoer, zoals kinderen of mensen met een beperking.

Touringcaroverleg
In onze zienswijze vroegen wij om de terugkeer voor het “Touringcaroverleg.” Ten tijde van het stadsdeelbestuur met Boudewijn Oranje en Jeanine van Pinxteren bestond dat overleg. Daarin waren bewoners met touringcarondernemers en culturele instellingen in gesprek over de touringcarproblematiek. Dat had een belangrijke functie en sterkte het begrip tussen bewoners en touringcarondernemers. Het college heeft dat overgenomen, want zij hecht veel waarde aan een goede samenwerking met zowel de branche als de bewoners. Het programma Touringcar zal een overleg opstarten met de bewoners in het centrum van de stad. Wij wachten op de uitnodiging.

Bijlage