Quota B&B en kamerverhuur

Print Friendly, PDF & Email

Dashboard B&B vergunningen Amsterdam

Amsterdam heeft per 1 januari 2020 een nieuwe huisvestingsverordening. Elk jaar zijn er wel wijzigingen in de verordening, maar de vierjaarlijkse vernieuwing is meestal ‘de grote beurt’ waarin een nieuw college zijn stempel kan drukken op het beleid. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Quota voor woningdelen/kamerverhuur

 – wijkquotum = 5% van de woningen groter dan 60m2
en een
– quotum per pand of rij eengezinswoningen = 25% van totaal.
De wijkquota bieden ruimte voor kamerverhuur in zo’n 13.500 woningen. De reguliere studentenhuisvesting valt hier buiten. Er zijn geen betrouwbare cijfers hoeveel woningdelers er nu zijn. De ASVA berekent uit de losse pols dat het er zo’n 76.000 zijn en vreest daarom dat veel studenten op straat worden gezet.
zie voor details: Tien vragen over nieuwe regels kamerverhuur

Voorrang voor sleutelberoepen

Meer regels in gereguleerde middensegment

Vergunningsplicht en quota voor Bed & Breakfast

Vanaf 1 januari 2020 moeten B&B’s in Amsterdam een vergunning aanvragen. Een maximum aantal per wijk moet helpen de leefbaarheid in buurten beter te beschermen. De gemeente wil zo voorkomen dat steeds meer woonruimten met een B&B-status worden verhuurd via platforms als Airbnb, Booking of Expedia. Een vergunning geldt voor acht jaar. Bij teveel belangstelling wordt er geloot. Voor bestaande exploitanten is er overgangsregeling: B&B’s die voor 2019 zijn aangemeld mogen minimaal vijf jaar doorgaan.

Voorrang voor Amsterdamse jongeren

Een woonboot = een woning

Bron: NUL20 dec. 2019 B&B en woningdelen aan banden gelegd.

 

Besluit wijkquota Bed & Breakfast en vaststelling wijkquota kamerverhuur

Op 23 september 2020 werd het collegebesluit tot de nadere regels wijkquota voor de B&B-vergunning gepubliceerd. In de tabel staan per wijk de quota voor omzettingsvergunning voor kamerverhuur en de quota voor onttrekkingsvergunning voor B&B,
Het is dus geen wonder dat we er in de bekendmakingen zoveel blijven zien.

In stadsdeel Centrum:

Stadsdeel

Wijk

Quotum omzettings-vergunning voor kamerverhuur

Quotum onttrekkingsvergunning voor bed & breakfast

Centrum

Burgwallen-Oude Zijde

72

91

Centrum

Burgwallen-Nieuwe Zijde

69

100

Centrum

Grachtengordel-West

144

114

Centrum

Grachtengordel-Zuid

116

106

Centrum

Nieuwmarkt/Lastage

175

124

Centrum

Haarlemmerbuurt

166

105

Centrum

Jordaan

274

198

Centrum

De Weteringschans

125

118

Centrum

Weesperbuurt/Plantage

122

69

Centrum

Oostelijke Eilanden/Kadijken

232

46

Zie ook:

het Parool van 3 juli 2020 12 Amsterdamse wijken op slot voor verkamering

Omzettingen van woningen naar onzelfstandige woonruimtes (verkamering) tot nu toe, en wat er allemaal nog mag. Cijfers van het stadsdeel, met dank aan Michel van Wijk, Bewoners Amsterdam Centrum