Toeristendienst

Print Friendly, PDF & Email

De gemeente ziet de ATM’s van Euronet als op toeristen gerichte dienstverlening. Dit is in strijd met het bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum’. Een ondernemer in de Nieuwe Hoogstraat moet zijn automaat verwijderen.

Tientallen winkels in het centrum plaatsten een zogenaamde ‘Automated Teller Machine’ (ATM) in de gevel. Die worden vooral door (onwetende) buitenlandse toeristen gebruikt. Toeristen kunnen in de meeste winkels niet pinnen zoals Nederlanders, waardoor zij relatief meer contant geld nodig hebben. Bij de ATM’s zijn buitenlandse touristen duurder uit dan bij ‘gewone’ geldautomaten van de Nederlandse banken. Voor Nederlanders is een ATM gratis.

Winkeldiversiteit
In 2018 plaatste ook een winkelier in de Nieuwe Hoogstraat zo’n ATM. De gemeente gaf aanvankelijk toestemming voor de plaatsing. Daartegen maakten de BIZ (ondernemers), woningcorporatie Stadgenoot en een aantal omwonenden bezwaar. De gemeente komt nu terug op die toestemming op grond van het advies van de bezwaarschriftencommissie. De gemeente volgt dus nu de bewoners en ondernemers, want het bestemmingsplan winkeldiversiteit kan ook op deze ATM’s worden toegepast, omdat deze feitelijk gericht zijn op toeristen.

Stadsdeelbestuurder Ilse Griek: “Zowel de uitstraling, met Engelse reclame-uitingen, als het verdienmodel op basis van wisselkoersen en de specifieke locatie van deze ATM’s zijn gericht op toeristen. Het draagt niets bij aan het woon- en leefgenot van de Amsterdammers”

Toekomst
De ATM in de Nieuwe Hoogstraat hangt er nog (24-1-2019). Dat zal nog wel een tijdje blijven, zeker wanneer de winkelier in beroep gaat. Dit besluit van de gemeente heeft alleen gevolgen voor toekomstige aanvragen voor de plaatsing van ATM’s in het centrum, die aanvragen worden op basis van het bestemmingsplan beoordeeld. Omdat de gemeente eerder afgegeven vergunningen niet zomaar kan intrekken, zijn geplaatste ATM’s niet meer weg te krijgen, tenzij er nog een bezwaarprocedure loopt. Voor ATM’s in de winkel is geen vergunning nodig. Toch gaat de gemeente bekijken of er ook iets gedaan kan worden tegen deze inpandige ATM’s.

Vreemd
Sinds een paar jaar is er dus een vertegenwoordiger van ATM in het centrum aan het werk. Toen het wijkcentrum nog in de Nieuwe Doelenstraat 55 zat vertelde hij dat als hij een ATM in de ruit mocht hangen, wij makkelijk € 1.500,- per maand konden krijgen. Dat is een bedrag waarvan de huur (toen) betaald kon worden. Wij zijn niet op het aanbod ingegaan. Dat bestemmingsplan voor het centrum is al een tijd geleden ingegaan. Op basis van dat bestemmingsplan kan de stad dus nieuwe ’toeristische dienstverlening’ tegenhouden. Vreemd blijft dan wel weer dat in het pand van het oude wijkcentrum wel een minisupermarkt mag komen.