Bezwaren exploitatievergunning Soho House

Print Friendly, PDF & Email

Soho House (en haar dakterras) is in in juli gedeeltelijk opengegaan. Dat hebben veel omwonenden geweten! Bewoners weten nu wat Soho House in de praktijk betekent. Maar liefst 50 bewoners hebben bezwaren ingediend tegen de exploitatievergunning. Ook d’Oude Stadt doet mee.

De opening van Soho House werd in de avond en nacht van 19 juli gevierd met een groot feest. Dat ging met veel geluidsoverlast gepaard (zie de video hieronder). Veel omwonenden hebben daarover bij politie en gemeente geklaagd. De politie is naar verluidt ook langs geweest om een einde te maken aan de ergste overlast. Zelfs nadat het feest zich naar binnen had verplaatst, kon menig omwonende nog de bas van de gedraaide muziek binnenshuis horen. Dat eerste feest had omwonenden dus al de gelegenheid gegeven te ervaren wat Soho House in de praktijk echt voor de buurt betekent. Daarna is er meer overlast geweest.

De video van 19 juli 2018

Wat nu
Enkele bewoners hebben geprocedeerd tot de hoogste rechter. De Raad van State liet helaas de omgevingsvergunning in stand. Echter een andere belangrijke vergunning is nog niet definitief. Dat is de exploitatievergunning. Die vergunning bepaalt – kort gezegd – onder welke voorwaarden Soho House mag worden geëxploiteerd (en dus hoeveel last omwonenden daarvan kunnen hebben). Voordat de vergunning werd verleend, hebben betrokken bewoners een zienswijze ingediend tegen de plannen.

De gemeente heeft in antwoord daarop wederom alle bezwaren en verzoeken om overlast te voorkomen afgewezen en in plaats daarvan onduidelijke/ontoereikende voorwaarden opgenomen. Ook heeft zij het in de vergunning schijnbaar aan de exploitant overgelaten wat de openingstijden van onder meer de dakverdieping zullen zijn. De vergunning stelt namelijk dat die tot 1 uur na het einde van de laatste besloten club, of hotelactiviteit, open mag zijn. Tot wanneer de exploitant die activiteiten wil laten duren, is niet bekend en blijkt ook niet uit de vergunning.

Bezwaren
Gelet op de ervaringen met Soho House baart de grote door de gemeente aan de exploitant gegeven vrijheid, bewoners zorgen. Daarop hebben 50 bewoners een bezwaarschrift ingediend tegen de exploitatievergunning. d’Oude Stadt heeft ook bezwaar ingediend. De gronden zijn eind september ingediend. Deze vergunning:

 • past niet in het herstel van de “balans in de stad”
 • vermindert niet de overlast en stelt onvoldoende grenzen
 • verslechtert het woon- en leefklimaat in het centrum alleen maar verder
 • komt gewekte verwachtingen door College en AB niet na en verergert de reeds bestaande druk op het woon- en leefklimaat in de Spuistraat en omgeving
 • wijkt sterk af van de door de gemeente Amsterdam gehanteerde ruimtelijke onderbouwing voor de inzake Spuistraat 210 verleende omgevingsvergunningen, waarbij veel aannames en toezeggingen zijn gedaan ten aanzien van de exploitatie van Soho House, met name juist vanwege de impact daarvan op het woon- en leefklimaat
 • zorgt ervoor dat het nog meer erop lijkt dat er maar één belang telt (het belang van de initiatiefnemer/exploitant) en dat omwonenden hoog of laag kunnen springen maar dat de gemeente überhaupt niet van plan is gehoor te geven aan hun bezwaren

De bezwaren worden ook inhoudelijk onderbouwd door strijdigheid aan te tonen met bestaande regelgeving en bewoners dragen voorstellen aan om de teksten van de vergunning aan te passen. Tevens vragen bewoners om handhavend op te treden tegen Soho House wegens gebruik van de dakverdieping als terras zonder dat dat gebruik op grond van de exploitatievergunning is toegestaan. Immers er is “een vergunning voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf zonder terras” verstrekt.

De gemeente wordt in deze bezwaarprocedure opgeroepen de bezwaren en belangen van bewoners eindelijk eens serieus te nemen en de voorwaarden van de exploitatievergunning te herzien. Wordt vervolgd.

De video van 2 september 2018

3 reacties

 1. Allard schreef:

  Wat een zooi!
  Torremolinos en al die andere Middellandse zee kermisplaatsjes vallen erbij in het niet. Ik reed er van de zomer (was het de openingsdag?) langs en voelde mij het IJ ingeblazen op mijn fietsje door de herrie! Ik heb meedelij met de omwonenden, zelfs met hen in de B&B 😉

  Wat een troep maakt de gemeente (wie dat dan ook zijn) er (alweer) van. Soms kunnen mensen inderdaad zout op slakken strooien; daar probeer je dan maar niet te veel van te vinden (Voor de slak een uiterst vervelende manier overigens om aan zijn eindje te komen!)
  Langzamerhand ga je steeds meer begrip voor dergelijke mensen krijgen: zonder gigantisch overvragen sta je zelfs zonder je Janssen en Tilanussie… En dat kan behoorlijk koud uitpakken!

  Je vraagt je ook af wie hier nu “regeert”: Geld, Burgemeester, gemeenteraad, ambtenaren, een deel der ambtenarij. Een combi? Als eerzaam burgertje moet je blijkbaar je eerzaamheid laten varen om nog wat te bewerkstelligen. (Denk aan laatste studenten’protest’- te schattig voor woorden! Ik zag op kleine afstand hoe er gereageerd werd. TRIEST!)

  Inkomsten zijn uiteraard belangrijk voor de gemeente. Er is al een red light district. Ook nog allemanshoer voor het Grote Geld te worden, evenals Grof Geld Graaierij behoort geen gemeentelijke prioriteit te zijn. Het gebeurt WÈL!

 2. Henk Oldeman schreef:

  De gemeente heeft duidelijk niets geleerd van onze protesten toen Soho House op de Raamgracht zou komen.Vooral Boudewijn Oranje was daar toen erg enthousiast over.Hij woont daar duidelijk zelf niet in de buurt.

 3. Anita mizrahi schreef:

  Onacceptabel! Hoe heeft de Gemeente hiervoor een vergunning kunnen afgeven? hoezo stop op de overlast?Lijkt echt wel of ze de burgers echt niet serieus nemen en ook nu weer vriendjes politiek vieren.Jammer er is al zo weinig vertrouwen nog over in de politiek.