Terrassenbeleid 2019

Print Friendly, PDF & Email

Het stadsdeel Centrum buigt zich over een nieuw terrassenbeleid voor het Centrum, voorzover wij weten als onderdeel van een meer uniform stedelijk terrassenbeleid. Om bewoners en ondernemers mee te laten praten zijn door Onderzoek, Informatie en Statistiek consultatiebijeenkomsten (groepsgesprekken) georganiseerd, alleen over de doorloopruimte bij terrassen. Drie bijeenkomsten van bewoners, op onduidelijke gronden geselecteerd door gebiedsmakelaars, en drie bijeenkomsten van ondernemers, voor een goede balans, zei de gespreksleider. Niet duidelijk is of en hoe bewoners, bezoekers en ondernemers invloed kunnen uitoefenen op andere aspecten.

Groepsgesprek
Het gesprek op 27 mei vond plaats in het onderkomen van OIS in het prachtige gebouw van de Stadsbank van Lening aan de Oudezijds Voorburgwal. Er waren slechts 6 bewoners aanwezig, niet gehoord hoeveel er uitgenodigd waren. Een bijeenkomst op 22 mei had ongeveer hetzelfde aantal; van de derde is het ons niet bekend. Enkele bewoners hadden foto’s meegenomen.

De verwachting was dat de groepsgesprekken over loopruimte zouden gaan: Is 1.50 m echt te weinig, en wat vinden we van 1.80 of 2.00 m (of nog meer). In ieder geval niet over geluidsoverlast, terrasverwarmers, sigarettenrook of de rook van joints in de bovenliggende woningen.

Wat niet verteld werd:
Maar wel handig is om te weten, dus heeft het aanwezige lid van de wijkraad d’Oude Stadt het maar gedaan:
Enkele jaren geleden is er voor de toenmalige bestuurscommissie een presentatie geweest waarin ambtenaren lieten zien hoe de huidige 1.50 m loopruimte niet voldeed. Het advies: verruim het naar 1.80 m. De bestuurscommissie leek het daarmee eens te zijn, zij het dat een lid het toch wel jammer vond als terrasjes in de negen straatjes zouden moeten wijken voor de voetganger. Momenteel lijkt er vanuit de gemeente de wens te komen tot 2.00 m. Dat lijkt een verschil tussen wel of niet meerekenen van de (vaak gladde) trottoirband.

Helaas
Een tegenvaller: iedereen werd gevraagd in welke buurt men woont en welke terrassen men bezoekt, en wat een goed terras kenmerkt; op “een goede bediening” werd nogal verbaasd gereageerd. Brugvleugelterrassen kwamen even aan de orde, als vooral slecht voorbeeld. Daarna mochten wij op post-its terrassen aangeven die wel of niet deugen. Die werden dan geplakt op de kaart van het Centrum. Volstrekt onduidelijk wat beoogd werd met deze exercitie. Tussendoor kwam nog de vraag wat voor andere obstakels er nog meer de doorgang op de trottoirs hinderen. Lantaarnpalen, verkeersborden, fietsen al of niet in rekken, scooters, biro’s, afvalbakken bijna midden op de stoep die ook weer als fietsensteun fungeren (dom, dom, helemaal de mupi’s en andere reclameborden vergeten). Horecabezoek dat niet binnen mag roken en in groten getale het volledige trottoir blokkeren samen met hun niet-rokende vrienden want binnenblijven is niet gezellig.

Toen was er al meer dan een uur voorbij, en was er nog niet echt over doorgang bij terrassen gepraat. Toen kwam dan eindelijk de vraag hoeveel doorloopruimte er moest wezen. Meer dan nu, was de gezamenlijke opvatting. Geen terrassen als de stoep smaller is dan 4 meter werd gezegd (niet zo gek: een terras inclusief terraszitters is al gauw 2 meter diep). Maximum aan aantal vierkante meters kreeg bijval: dat scheelt gelijk in de geluidsoverlast. Uitbreiding van loopruimte is leuk, maar heeft geen enkele zin als er niet gehandhaafd wordt.
De gespreksleider opperde schotten als afscheiding, ook aan de kant van het looppad. Soort gebouwde terrassen dus. Die gedachte was zo onverwacht, dat er nauwelijks meningen over kwamen, behalve: lelijk.

De tijd was om
Nog snel een rondje laatste opmerkingen.
Een deelnemer zei blij te zijn dat er naar bewoners werd geluisterd.
Het aanwezige wijkraadslid stelde dat het maar de vraag is of bewoners aangehoord waren of echt gehoord. En las nog even heel snel al haar punten voor die aan de orde hadden moeten komen:

 • Ruime toegang tot toegangsdeur naastgelegen of bovengelegen woningen in terrastekening vastleggen..Zie ook volgende punt.
 • Bij terrassen die meer dan een pand breed zijn moet er voldoende ruimte zijn tussen terrasdelen zodat bovenburen en bezoekers elkaar kunnen passeren op weg van en naar de toegangsdeuren van de bovenliggende woningen. Bediening mag daar niet plaatsvinden. Bezittingen van terraszitters (koffers, tassen, kinderwagens) mogen daar niet staan.
 • Opvoeding van horecapersoneel: zelf vereiste doorgang aanhouden, niet zeggen dat je er niet over gaat. Of dat het van de baas zo moet.
 • Wandelende punaises
 • Ontbrekende punaises
 • Stoelen en tafels die bij opzetten terras net achter de punaises worden geplaatst, zodra iemand gaat zitten wordt de terrasgrens overschreden.
 • Stoelen met zicht op en grenzend aan de loopruimte: uitgestrekte benen waar de voorbijganger kan struikelen.
 • Doorgangen flink verbreden. Een rollator is bij een beetje manoevreren al gauw 70 cm breed, elkaar passeren is met de huidige 1.50 m inclusief onberijdbare trottoirband onmogelijk.
 • Stoepen lopen iets af (afwatering?). Extra handicap voor rollator/rolstoelgebruiker en mensen die gewoon maar slecht ter been zijn. Ook reden voor bredere voetgangersruimte.
 • Terrastekeningen in aanvragen, en zeker in vergunningen moeten duidelijk zijn, zodat er geen misverstanden mogelijk zijn.
 • In vergunningen niet de voorwaarde: voldoende loopruimte, maar echte afmetingen, of een verwijzing naar gemakkelijk te vinden regelgeving.
 • In vergunningen stellen dat terrasgrenzen echte grenzen zijn, waar ook de klanten binnen moeten blijven. Niet alleen het meubilair.

Helaas nog vergeten te noemen:

 • Duidelijkheid over winterterrassen. Nu zijn ze meestal even groot als in de zomer.
 • Tropenscenario: de verplichting van de minimale loopruimte moet gehandhaafd blijven. Beter zelfs om het af te schaffen, alle remmen gaan los als het een beetje warm wordt.
 • De huidige 1.50 m wordt in het terrassenbeleid voldoende geacht om elkaar te kunnen passeren. Wat stomweg vergeten wordt is dat mensen heel vaak met z’n tweeën slenteren. Als je daar achter loopt heb je een probleem. Om maar te zwijgen over de kuddes toeristen

 Het terrassenbeleid, wat gebeurt er verder?

 • Vraag: Krijgen we een verslag van dit gesprek?
  Antwoord: Nee
 • Vraag: Komen er inspraakbijeenkomsten over doorloopruimte en ook andere aspecten?
  Antwoord: dat weten we niet
 • Vraag: komt er een schriftelijke inspraak over een nieuw terrassenbeleid?
  Antwoord: dat weten we niet

Tenslotte kregen we allemaal een cadeaubon. Een aardige geste, maar we hadden liever serieus over nieuw beleid gepraat waar de ambtenaren toch al een flinke voorzet voor hadden gegeven.

Tijdelijke stop maar niet helemaal
De gemeente heeft onlangs laten weten dat er in het Centrum voorlopig geen aanvragen voor terrasuitbreidingen meer in behandeling worden genomen. Helaas kwam dat net te laat voor een aanvraag voor een uitbreiding die d’Oude Stadt en omwonenden proberen tegen te houden. We hebben zienswijzen ingediend en wachten op een besluit.

In diezelfde straat is ook een nieuw terras aangevraagd, waarover wij ook zienswijzen hebben ingediend. Bij navraag kregen wij bericht dat er geen stop is op nieuwe terrassen. Wel de verzekering dat er met extra aandacht naar gekeken zou worden.
Beste vergunningverlener, deed u dat voorheen dan niet?

Algemene informatie: https://www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/horeca/ 

 

2 reacties

 1. Loes Buisman schreef:

  Slechte straatmuzikanten zijn niet alleen storend bij terrassen (kan de uitbater ze niet vragen ergens anders te staan?
  In een deel van de oude binnenstad mag het helemaal niet meer. https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B0152F40B-002A-4E64-BE38-1F7F5AAB6578%7D

 2. Ruut schreef:

  Mijn grootste ergernis over terrassen is blijkbaar niet aan de orde gekomen: straatmuzikanten. Dag in dag uit dezelfde liedjes die zo simpel zijn dat je ze de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgt.