Terrassen zomer 2021

Print Friendly, PDF & Email

Juli 2020. Wachtend op terrasuitbreiding.

Zodra de horeca weer open kan, kunnen de ondernemers weer gebruik maken van de terrasuitbreidingen die vorige zomer golden. De vergunningen waren in eerste instantie verleend tot 1 november, maar werden later verlengd tot 1 maart. Daar heeft men nauwelijks gebruik van kunnen maken omdat de huidige horecasluiting ertussen kwam.

Nu worden die vergunningen in principe weer verlengd voor het zomerseizoen 2021. Echter niet waar vorig jaar gebleken is dat de terrasuitbreiding schadelijk was voor de veiligheid of leefbaarheid.
De ondernemers hoeven de vergunning niet opnieuw aan te vragen, zij krijgen bericht van de gemeente.

Nieuwe of gewijzigde aanvragen kunnen ook nog steeds worden ingediend.

Tegen besluiten tot verlenging (en nieuwe) vergunningen bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep. In 2020 werden  die besluiten niet gepubliceerd in de bekendmakingen. Nu staat op de bekendmakingenpagina een link naar de kaart met verlengde vergunningen (zie ook de link hieronder). We zien er al een aantal verleende verlengingen. Hopelijk gaat het aanvullen sneller dan vorig jaar.

En natuurlijk gelden voor zowel de reguliere terrassen als de uitbreidingen de coronaregels voor de horeca.

Zie ook:

De beleidsregels tijdelijke terrasuitbreiding zomer 2021. Op punten gewijzigd en verduidelijkt. Inclusief de “menukaart” voor loopruimte, schermen enz.

De kaart met alle terrasuitbreidingen. De eerste toestemmingen en verlengingen staan er al op.  Vink het blokje “verlenging verleend” aan. Verberg de legenda. Zoek de locatie waar u wilt kijken. Klik op een groen rondje en u ziet de gegevens verschijnen. Schrik niet van de openingstijden: de echte openingstijden van de terrasuitbreiding staan in de vergunning. U ziet er de link naar de vergunning met terrastekening, en nu ook een link naar de vergunning voor de verlenging. Daarin staat ook hoe u bezwaar kunt indienen.

Bron: publicatie Gemeente Amsterdam