Meldingsapp: pilot verlengd met 6 maanden

Print Friendly, PDF & Email
overlast
Goed nieuws ten aanzien van de meldingsapp. Op bestuurlijk niveau is besloten dat bewoners rond het Rembrandtplein de komende 6 maanden overlast kunnen blijven melden via: rembrandtplein.datalabamsterdam.nl

De gemeente heeft samen met bewoners, handhavers en Datalab een app ontwikkeld voor het melden van overlast, rondom het Rembrandt- en Thorbeckeplein. Deze app is in de weekendnachten getest door het bewonerspanel Rondom Rembrandt en de handhavers op het plein. Zoals bekend kan de overlast worden gemeld op elke donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagavond van 23.00 tot 5.00 uur.

Via deze app kan een bewoner de overlast direct melden bij de handhavers. Door deze werkwijze kan er op straat door het team snel gehandeld en zo nodig gehandhaafd worden. De betrokken bewoners en de handhavers zijn heel positief over de werking van de app. Na deze testfase wil de gemeente een proef van een half jaar met omwonenden en handhavers doen in een drukkere uitgaansperiode. Daarna zal worden bekeken of de app moet worden aangepast en worden uitgerold naar andere overlastgebieden in de binnenstad.

Bron: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwprojecten/bouw/projecten-stadsdeel-3/projecten-gebied-0/gastvrij-veilig/nieuwsbrief/overlast-meld-via/