Stop Bomenkap

Print Friendly, PDF & Email

Meer dan 30 bomen moeten worden gekapt in het parkje langs de Weesperstraat, voor de Hoftuin en tegenover de “studentenflat”. Bewoners zijn een petitie gestart. U kunt ook zelf bezwaar maken.

De bomen aan de druk bereden Weesperstraat moeten weg. Reden is het aangepaste ontwerp van het Holocaust Namenmonument (Daniël Liebeskind) dat daar zou moeten komen. En dat terwijl de Gemeenteraad had ingestemd met een monument én behoud bomen. Het besluit om het aangepaste monument te plaatsen, zou volgens de bewoners moeten worden herzien.  Ook omdat het indruist tegen het groen en milieubeleid. Daarom zijn ze een petitie gestart tegen de kapvergunning, om gezamenlijk bezwaar te maken. De kapvergunning is op 27 december genomen. Dit besluit gaat over 25 bomen.

Het Parool van 20 dec:  Het college ziet geen aanleiding de plannen te veranderen, zei stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje dinsdag in de vergadering van de bestuurscommissie. Hij verwacht dat de vergunningen voor het monument volgende week worden verleend.

Waar kunt u tekenen?
De petitieformulieren tegen de bomenkap treft u aan op het Wijkcentrum d’Oude Stadt, maar in de buurt ook o.a. in het De Pintohuis en de Boomsspijker. U geeft daarmee toestemming om namens u bezwaar aan te tekenen.

Het Parool van 22 dec: waarom bewoners een bezwaarprocedure gaan starten, niet tegen het namenmonument zelf, maar tegen de locatie, op het plantsoentje Met een artist’s impression van het enorme monument.

Zelf bezwaar maken?
U kunt ook zelf bezwaar maken tegen de bomenkap en/of Namenmonument. Dat moet binnen zes weken (dus uiterlijk 7 februari 2018). Hulp nodig bij het opstellen van uw bezwaarschrift? Neem contact op met d’Oude Stadt.