Inspraak ontwerp Waterlooplein

Print Friendly, PDF & Email

De bestuurscommissie van stadsdeel Centrum heeft het voorlopig ontwerp Waterlooplein inclusief een plattegrond voor de markt, vrijgegeven voor inspraak. U kunt mondeling (niet 11 maar 19 december) en schriftelijk (uiterlijk 10 januari 2018) uw zienswijze indienen. Hulp nodig bij het inspreken? Neem contact op met d’Oude Stadt.

Stukken inzien
Het voorlopig ontwerp met bijbehorende marktplattegrond ligt van 30 november 2017 t/m 10 januari 2018 ter inzage bij de afsprakenbalie van het Stadsloket in het stadhuis op Amstel 1, geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. U kunt de stukken daarnaast inzien of downloaden via www.amsterdam.nl/waterloopleinvernieuwt. Daar kunt u ook de planning in de tijd zien. Het ontwerp is nog niet definitief, er kan dus nog wel wat veranderen door de inspraak. Bijvoorbeeld de struikeltrappen, of de horecaterrassen bij de metro-ventilatie. Ook gaan er stemmen op over verschillende marktinrichting voor zomer en winter, voor mooi weer en slecht weer. Daarvan waren de tekeningen op 19 december in de Zuiderkerk nog niet beschikbaar.

Schriftelijk inspraakreactie
De marktondernemers hebben in de loop van het jarenlange overleg met het stadsdeel al heel veel bezwaren geuit tegen de steeds veranderende plannen. Logisch, want zij proberen er hun brood te verdienen. Nu krijgen ook de bezoekers van de markt (kijkers en kopers) de gelegenheid om hun mening te geven. Een paar voorbeelden van reeds gehoorde kritiekpunten:

 • In het voorlopig ontwerp is er een kale ruimte voor de Mozes&Aaron kerk te zien. Is het soms niet normaal, een marktplein voor een kerk?
  Als je nu van de Blaauwbrug komt is de markt direct zichtbaar en word je als vanzelf er naar toe getrokken. In de plannen wordt het een hangplek waar je auto’s de parkeergarage in en uit kan zien rijden.
 • Een terrasje als verrassing tussen de marktkramen is leuk. ’s Avonds is er geen markt, waarom een dag- en avondterras bij de metroventilatie? Daar zijn nu marktplekken die een goede overgang vormen tussen de marktkramen op het plein en die langs de Zwanenburgwal. Horeca doorbreekt dat. Genoeg horeca aan de andere kant van het plein.
 • Brede trappen langs de markt. Chique? Wat heeft een rommelmarkt met chique te maken? Als je even niet oplet verstap je je bij die trap. Je valt niet diep, maar wel hard.
 • Handel op de trappen? Ook chique? Het is vragen om ongelukken. Juist nu de veiligheid in de openbare ruimte al zoveel te wensen over laat.
  Geen handel op de trappen: de markt verliest het zonnigste deel en wordt verbannen naar de eeuwige schaduw van de stopera. Gewoon geen trappen dus.
 • In plaats van boxen die het zicht benemen op het oude gebouw aan de noordelijke kant van de Zwanenburgwal, die boxen graag aan de zuidelijke kant waar ze nu ook staan. Het zicht op de benedenverdieping van het stadhuis kan best gemist worden.
 • Laat een andere ontwerper zich storten op nieuwe boxen. Stuur die houten hutjes maar naar de hei. Transparant kan kleding doen verkleuren, en lokt inbraken uit. Het formaat van de huidige boxen en luifels is uitstekend, ook bij minder mooi weer.
 • Fietsenstallingen op de zonnige kant van het plein? Doodzonde. Perfecte grondplaatsen voor de markt.
 • Een kleinere marktopstelling in de winter is tot daar aan toe, (hoewel de markt bomvol was op 1 december in de vrieskou), als de ondernemers dat willen. Maar ook als het een dag slecht weer is? Liever “gaten” in de markt dan dat je de vaste mensen niet meer kunt vinden.

Inspraakavond
U kunt mondeling reageren tijdens een inspraakavond:

Datum: maandag 11 december 2017 GAAT NIET DOOR: VERSCHOVEN NAAR 19 DECEMBER

Datum gewijzigde inspraakbijeenkomst Waterlooplein

 • Datum: dinsdag 19 december 2017
 • Tijd: 18:00 uur (inloop vanaf 17:30 uur) tot ca. 20:30 uur
 • Locatie: Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72

Daar liggen de stukken dan ook ter inzage.

Richt uw schriftelijke reactie (uiterlijk 10 januari 2018) per e-mail aan: waterloopleinvernieuwt@amsterdam.nl onder vermelding van: inspraakreactie Waterlooplein, of per post aan: Gemeente Amsterdam, project Waterlooplein, t.a.v. mw. F. Anoep, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. De envelop afgeven bij de portier (ingang Zwanenburgwal) kan natuurlijk ook.

Bijlagen Voorlopig Ontwerp Waterlooplein en -markt