Smiley terug!

Print Friendly, PDF & Email

Bewoners in de Valkenburgerstraat willen de Smiley terug, die aangeeft hoe hard er gereden wordt. Het verkeer is weer ‘normaal’, inclusief te hardrijders. Dat moet stoppen.

Vorig jaar rond deze tijd hing in de Valkenburgerstaat een Snelheidsdisplay Smiley. Het snelheidsbord ook DSI (dynamisch snelheidsindicator) genoemd, wordt gebruikt om automobilisten te confronteren met hun snelheid.  In die korte periode dat die smiley er hing bleek dat er veel te hard gereden wordt. Snelheden van boven de 80 km/u zijn waargenomen.

Bewoners in de Valkenburgerstraat doen een dringend beroep bij ambtenaren inzake de Agenda Autoluw en het stadsdeel bestuur/ commissie om smiley te plaatsen. Aan beide kanten. Hun verzoek wordt ondersteund door de beschrijving van 3 (bijna) ongelukken.

Bewoners vinden het heel erg jammer en teleurstellend dat de lock-down periode niet gebruikt is om nieuwe snelheden en verkeersregels in te voeren. Een gemiste kans! Ook de handhaving door politie ontbreekt. Gepleit wordt voor strengere regels: van 50 naar 30 KM en om te beginnen de Smiley’s terug!

1 reactie

  1. Richard Bakker schreef:

    In Luxemburg worden smiley’s op hoofdwegen intensief benut om automobilisten te waarschuwen dat ze de bebouwde kom naderen waardoor ze hun snelheid moeten aanpassen.
    Dit systeem blijkt daar goed te werken. Het verkeer is er inmiddels helemaal op ingesteld.
    Nu Nederland nog…