Website Kracht van Mokum

Print Friendly, PDF & Email

Het platform voor bewonersorganisaties en burgerinitiatieven Kracht van Mokum heeft een website. Hij is nog in aanbouw, maar er staat al veel informatie op. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Bewonersorganisaties kunnen zich aanmelden.

d’Oude Stadt is een van de initiatiefnemers van het Platform Kracht van Amsterdam. Samen willen we zo veel mogelijk bewonersorganisaties en burgerinitiatieven betrekken bij Kracht van Mokum. Sluit je dan ook aan.

Symposium
We zijn bezig een symposium te organiseren over participatie en democratisering, buurtbudgetten en buurtplatformrecht. Dit willen we graag samen met alle organisaties en initiatieven doen. Meer info volgt na aanmelding op:

Ga naar de website: www.krachtvanmokum.nl