Septemberrebellie

Print Friendly, PDF & Email

Van 18 t/m 21 september gaat in Amsterdam Extinction Rebellion massaal, vreedzaam en coronaproof de straat op. Want de politiek laat het afweten bij de klimaatcrisis en ecologische ramp en eist een burgerberaad. Kom ook in opstand voor het leven. 

Waarom actie
We zijn hard op weg naar onomkeerbare, catastrofale klimaatverandering en massa-uitsterving. In plaats van 1,5 graad opwarming stevenen we volgens de klimaatexperts van de Verenigde Naties af op een stijging van 4 graden. Dit heeft drastische gevolgen voor al het leven op deze planeet. Radicale verandering is nodig, maar de politiek laat het afweten.

Eisen

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Burgerberaad
Extinction Rebellion eist dat de overheid burgers laat beslissen over rechtvaardig klimaatbeleid, door het vormen van een burgerberaad. Dit is een effectieve, partijpolitiek overstijgende manier om sterk beleid te maken. In een burgerberaad beslissen burgers uit alle lagen van de samenleving over beleid. Met input van experts, en ongehinderd door lobbyisten. Lees de burgerberaadgids!

Een recent burgerberaad in Frankrijk heeft stevig klimaatbeleid opgeleverd: Frankrijk neemt het bestrijden van klimaatverandering in de grondwet op, maakt wetten tegen ecocide en investeert 15 miljard in het vergroenen van de maatschappij. De tijd van treuzelen is voorbij, Nederland heeft nu ambitieus klimaatbeleid nodig.

Doe mee
De acties worden bijgewoond door een breed publiek en zijn geschikt voor zowel nieuwe als ervaren actievoerders. Iedereen is welkom om mee te doen, voor een paar uur, één dag of alle dagen. Schrijf je hieronder in zodat je op de hoogte wordt gehouden van de actie en de voorbereidingen.

KLIK HIER EN MELD JE AAN

Programma

  • Op 18 september, van 10:00 tot 12:00 uur is er een grote klimaatdemonstratie op het Gustav Mahlerplein op de Zuidas. Enkele uren na de legale demonstratie organiseren we ook een massale, vreedzame, creatieve en coronaproof blokkade van een belangrijke weg op de Zuidas.
  • Van 18 tot en met 21 september is op het Museumplein een inspirerend programma voor jong en oud! Met muziek en trainingen, spel en serieuze lezingen, kunst en regeneratieve activiteiten voor na het actievoeren laten we zien waar Extinction Rebellion voor staat. Het grootste deel van het programma is op de zaterdag en zondag.
  • 21 september sluit de Septemberrebellie af met een massale disruptieve actie op de Zuidas.