De Kracht van Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email

In al hun diversiteit bundelen Amsterdamse bewonersorganisaties hun krachten en belangen. Zes initiatiefnemers, waaronder d’Oude Stadt, stuurden het college en gemeenteraad een brief dat bewonersorganisaties en -initiatieven niet aan de besluitvormingstafel mogen ontbreken. En zij roepen andere bewonersorganisaties op zich aan te sluiten bij het platform “De Kracht van Amsterdam”.

Talloze bewoners laten dagelijks zien dat zij zich kunnen en willen inspannen voor de problemen in de stad. In de meest uiteenlopende vormen hebben bewoners zich georganiseerd. In groot en klein verband. Formeel en informeel. Verspreid over de stad. Maar ook versnipperd. Dat maakt het lastig om een stevige gesprekspartner te zijn voor het stadsbestuur. Zes initiatiefnemers vinden het nu tijd om de krachten van de bewonersorganisaties te bundelen. Dat zijn Samen Vooruit, Indische Buurt aan Zet, Wijkcentrum de Pijp, Eigenwijks, Kaskantine, Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael en Wijkcentrum d’Oude Stadt.

Benut de Kracht van Amsterdam: In tijden van crisis gaan politici, stads(deel)besturen en ambtenaren extra hard aan de slag om de problemen op te lossen. De reflex is om meer ambtenaren en professionals in te zetten. Maar de gemeente kan het niet alleen en Mokum heeft veel kracht in zich. Er zijn zoveel Amsterdammers die willen en kunnen meedenken en zich willen inzetten voor hun stad en stadgenoten. Bewonersorganisaties en -initiatieven mogen niet aan de besluitvormingstafel ontbreken.

De initiatiefnemers
De initiatiefnemers verbinden, faciliteren en versterken initiatieven van bewoners om hun stad leefbaarder te maken en naar elkaar om te zien. Zij weten Amsterdammers aan te spreken op hun talenten en aan te sporen om die in te zetten voor de stad en de stadgenoten. Daarmee starten we altijd van onderop: bij wat er leeft, bij wat bewoners en lokale sociale ondernemers belangrijk vinden en willen. Zij spannen zich ervoor in zodat de Amsterdammer:

  1. een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke opgave van de stad
  2. een hoge mate van zelfstandigheid heeft en eigenaarschap voelt
  3. op lokaal niveau gehoord wordt en beleid kan beïnvloeden
  4. kan rekenen op een structurele ondersteuning daar waar nodig en zinvol is

Oproep aan de gemeente
In een brief van 31 augustus roepen de initiatiefnemers de gemeente op de volgende 3 punten te onderschrijven:

  1. Erken als gemeente dat je niet alles zelf kunt doen. Dat geldt niet alleen voor de uitvoering maar ook voor het opstellen van beleid.
  2. Erken dat de inzet van bewoners en ondernemers van groot belang is. Erken dat deze inzet sterk gebaat is bij onafhankelijke ondersteuning, continuïteit en versterken van netwerken in de buurt.
  3. Zorg dat in elke buurt en wijk een budget is voor de onafhankelijke ondersteuning van bewonersinitiatieven. Zorg voor een basisbudget en zorg dat een klein deel van elk budget voor inhuur externen, projecten openbare ruimte, welzijn, et cetera geoormerkt wordt voor onafhankelijke ondersteuning van bewoners. Zet een deel van het budget externe inhuur in voor lokale organisaties. Dan kunnen buurtbudgetten volledig voor activiteiten en plannen van bewoners beschikbaar blijven.

Oproep aan bewonersorganisaties
Meld je aan bij het platform! Zie het als bond, die samen aan de slag gaat met het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda en werkwijze. Het is niet de bedoeling een federatie te vormen, of inhoudelijk gezamenlijke standpunten bij de stad aan te kaarten, zoals bij www.autoluw.nu.

Wij eisen als bewonersorganisaties onze onafhankelijke rol, erkenning voor ons werk en een gepaste beloning/budget. Doel de gemeenteraad oproepen organisaties en bewonersinitiatieven in de wijk meer ruimte te geven en een plek aan de bestuurlijke tafel. Fijn als je jouw organisatie aanmeldt door een email te sturen naar dekrachtvanmokum@gmail.com.

Bijlage: Oproep aan bewonersorganisaties en -initiatieven