Schikking

Print Friendly, PDF & Email

Vrijdag 6 april om 9:30 uur stond d’Oude Stadt samen met zo’n 15 supporters voor de rechtbank. De zitting werd uiteindelijk geschorst en partijen hebben in goed overleg afgesproken dat het wijkcentrum voor 1 september 2018 vertrekt uit de Nieuwe Doelenstraat 55.

Andermaal vroeg het wijkcentrum aan de rechtbank om voorlopig te mogen blijven zitten in de Nieuwe Doelenstraat 55. Vorig jaar gaf de rechtbank d’Oude Stadt een jaar uitstel tot 1 april 2018. Maar tot op heden vond het Wijkcentrum geen geschikte kantoor/vergaderruimte. Dat had ook te maken met de onduidelijkheid van de hoogte van de subsidie. Twee dagen voor de zitting kwam het bericht van het stadsdeel dat het wijkcentrum meer subsidie kan krijgen bij het zoeken naar een nieuw pand, vanwege de hogere huurprijzen. Dat bericht biedt duidelijkheid, perspectief en hoop op een nieuwe kantoor/vergaderruimte.

Zitting
Het werd een lange intensieve zit. De rechter luisterende naar de argumenten van de advocaat van het wijkcentrum en het bestuur, van de eigenaar en zijn advocaat en zelfs van de aanwezige supporters van d’Oude Stadt. De rechter onderbrak herhaaldelijk hun betogen, met vragen en overwegingen. Tegen 11:00 uur had de rechter wel genoeg gehoord van alle argumenten om een vonnis te kunnen vellen en ging over naar “fase 2”.

Schikken
De rechter vroeg of partijen een idee zouden hebben wat redelijk wenselijk zou zijn in de uitkomst van de rechtszaak. Een dag voor de zitting hadden de advocaten al voorstellen gewisseld, maar daar kwamen partijen toen niet uit. Uiteindelijk werd de zitting toch geschorst om te kijken welke mogelijkheden er zijn en werden partijen de gang opgestuurd. Daar kwamen partijen wederom niet nader tot elkaar. Toen dat bericht aan de rechter werd uitgelegd, kwam hij met een voorstel dat plots acceptabel bleek voor zowel het wijkcentrum als de eigenaar. Partijen zijn akkoord gegaan met het intrekken van de zaak, onder de voorwaarde dat d’Oude Stadt vòòr 1 september van dit jaar het pand ontruimt. Die afspraak is in een proces-verbaal door de rechter vastgelegd en door partijen ondertekend en wordt nog nagezonden. De zitting werd beëindigd om 11:30 uur onder dankzegging door enkele supporters aan de rechter voor zijn inbreng.

Zoeken
Het is nu zaak dat het wijkcentrum zijn zoektocht intensiveert en voor 1 september een nieuw pand betrekt. Alle hulp is daar bij welkom. Weet u iets? Mail ons via: wijkcentrum@oudestadt.nl
Bedenk daarbij dat wij kantoorruimte nodig hebben en vergaderruimte voor minstens 20-30 personen. Ook dat het geheel rolstoeltoegankelijk moet zijn, of gemaakt kan worden.