Samen Meten dataportaal

Print Friendly, PDF & Email

Het dataportaal ’samenmeten.rivm.nl’ ontsluit sensordata van de leefomgeving gemeten door burgers, decentrale overheden en anderen. Deze site heeft een update gehad.

De website samentmetenaanluchtkwaliteit/dataportaal is sneller geworden en er zijn enkele nieuwe mogelijkheden. Zo worden nu ook de meetgegevens van PM2,5 getoond. Daarnaast kunnen de tijdseries van de sensoren vergeleken worden met de dichtstbijzijnde officiële RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meetstations. De locatie van de sensoren op de kaart is een benadering. RIVM kiest ervoor om de locatie iedere keer op een iets andere plek te leggen, zodat geen herleiding naar een bepaald adres mogelijk is. Hoewel steeds meer sensoren de geest geven is Amsterdam goed vertegenwoordig door de deelnemers aan de meetcampagne naar de effecten van vuurwerk op de concentraties (fijn)stof (van de Waag Society en RIVM samen met bewoners sinds eind 2017).

De komende tijd werkt RIVM verder aan verbeteringen. Zo ontwikkelen ze een API om de meetdata toegankelijker uit te kunnen wisselen, wordt geluid toegevoegd en willen ze gaan experimenteren met het gebruik van kleuren op de kaart gekoppeld aan de meetwaarden. Bekijk bijvoorbeeld nu al de experimentele uurlijkse kaart van stikstofdioxide en fijn stof op hogere ruimtelijke resolutie, die door het RIVM worden berekend.

Voorbehoud
Op het dataportaal ontsluit het RIVM de nog ongevalideerde  metingen van de referentiemeetstations van het RIVM. Het is een experimentele omgeving en de meetgegevens zijn indicatief. Het is namelijk niet altijd bekend hoe goed de meetgegevens van de sensoren zijn. Kwantitatieve/inhoudelijke analyses, waarin de absolute concentratieniveaus van stoffen worden gebruikt, kunnen alleen op basis van gevalideeerde referentiemetingen gemaakt worden. Deze meetgegevens zijn beschikbaar op luchtmeetnet.nl.

Achtergrond
Van oudsher monitoren overheidsinstanties de leefomgeving via meetnetten met vaak prijzige referentie-apparaten. Door de snelle innovatie op het gebied van ICT en de ontwikkeling van zeer betaalbare sensoren, kan iedereen steeds beter zelf de kwaliteit van de leefomgeving meten. RIVM onderzoekt op welke manier de nieuwe sensordata  gebruikt kunnen worden in de monitoring van de leefomgeving.  RIVM experimenteert met sensoren om te kijken wat je er wel en niet mee kunt en ontwikkeld methoden voor kalibratie (ijking) en validatie van sensordata en proberen dit uit.

De effecten van Sinterklaas door de Valkenburgerstraat zichtbaar door data