Rembrandtplein e.o.

Print Friendly, PDF & Email

Op 10 maart vond de vergadering van de stadsdeelcommissie centrum plaats in café -restaurant De Kroon op het Rembrandtplein. Het ging alleen over het Rembrandtplein en omgeving: overlast en handhaving, afvalproblematiek en fietsenstalling.

Er waren veel bewoners en ondernemers aanwezig, en een aantal bewoners uit nabije buurten: Nieuwmarkt, Amstelveld.
Mooie zaal, met zicht op hinderlijk knipperende mupi’s en niet te vergeten de flitsende reclame boven het sushirestaurant, vergunning voor die reclame geweigerd maar toch … Hoezo handhaving?

Overlast en handhaving
Net als bewoners en vertegenwoordigers van het wijkcentrum een jaar geleden had de stadsdeelcommissie onlangs ook het Actie Service Centrum van de gemeente bezocht. Aan de aanwezigen werd gevraagd: “merken jullie inmiddels al wat van de nieuwe opzet?” Nee, nog steeds komt na klachten/meldingen een standaardbericht dat er over drie dagen … etc.
De reden daarvoor volgens de voorzitter van de stadsdeelcommissie is dat de nieuwe aanpak voorlopig nog beperkt is. (Commentaar achteraf van d’Oude Stadt – Maar vooral: de melding/klacht wordt nu misschien nu efficiënter doorgezet naar waar hij thuishoort, maar of er ook gehandhaafd wordt, daar gaat het meldingssysteem niet over).
De bewoners en ondernemers zijn nog steeds blij met de hosts, maar missen de app enorm, waarmee ze snel handhaving konden bereiken als dat nodig was.

Protest werd geuit door zowel ondernemers als bewoners die niet begrijpen hoe de stadsdeelcommissie heeft kunnen adviseren voor nog een grote club, in de Halvemaansteeg, terwijl het er al zo druk is en er zoveel overlast bestaat.

Enige verbazing ontstond door het gebruik van de term Rembrandt-eiland om de buurt te omschrijven: tussen Singel, Amstel en Herengracht. (Een schiereiland dat bij het Koningsplein begint?). Ook de overkant van de Herengracht, de zuidkant dus, ervaart veel overlast die gerelateerd is aan de uitgaanspleinen.

Fietsparkeren
Voorheen stond het plein vol geparkeerde fietsen. Dat vond de gemeente lelijk. Daarom zijn alle fietsen verbannen naar de zijstraten/stegen, en grachten. Daar hebben de bewoners toen vooraf tegen geprotesteerd, zij verwachtten daardoor meer nachtelijke overlast van vertrekkende bezoekers, rammelende fietssloten, luidruchtig afscheid. En dat gebeurde dan ook.
Nu ligt er nog steeds een ander plan: een fietsenstalling onder het Rembrandtplein. Daarvoor moeten 30 van de 31 bomen wijken. Er komen nieuwe voor in de plaats. Echte, geen boombakken. Op het Thorbeckeplein kan het niet, daar staan alleen maar monumentale bomen. Een van de ondernemers stelt als voorwaarde dat het plein na de aanleg weer mooi wordt. Dan zijn de ondernemers ook bereid om er geld in te steken.

Er bestaan andere ondergrondse fietsenstallingen, maar die zijn niet 24/7 open, zeggen gebruikers.

De vraag was niet te vermijden: is die fietsenstalling groot genoeg voor de vele honderden bezoekers aan die club in de Halvemaansteeg? Of houden we de fietsparkeeroverlast?

Afval
Er waren enkele positieve en negatieve opmerkingen over het onderwerp, maar toch kwam de club in de Halvemaansteeg ook daar weer dwars doorheen. Het zit de mensen hoog.

De club in de Halvemaansteeg, een korte samenvatting

  • Een bewoner hekelde de reactie die hij ooit had gekregen op zijn bezwaren: er komt heel ander, beschaafd publiek. Die mensen geven geen overlast. Maar alleen al de honderden extra bezoekers geven op zich al overlast bij aankomst en vertrek. (En in plaats van zuipen en blowen drinken ze cocktails en snuiven ze coke? werd in het publiek gemompeld).
  • De eigenaar(?) ontwikkelaar(?) hield een lang betoog hoe geweldig zijn club zou worden. Inclusiviteit, en dus(?) geen overlastgevende doelgroep. Niet verbazend natuurlijk, hij heeft er alleen voordeel van.
  • Een ondernemer vertelde uitvoerig over de politieke ontwikkelingen inzake deze club. Wat er tenminste van in de openbaarheid komt. De verbazing en boosheid over het advies van stadsdeelbestuur en -commissie. Dat wethouder Doorninck er in de raadscommissie over had opgemerkt dat de zaak rond was op een “fietsgevalletje na”. Zijn conclusie: de hele zaak is al beklonken, terwijl er zoveel bezwaren leven.
    Reactie stadsdeel:wethouder Doorninck heeft haar opmerking ingetrokken.
  • De voorzitter van de stadsdeelcommissie zei dat het onderwerp uitvoerig was besproken in de vergadering van 18 juli. Dat het positieve advies gedragen werd door drie van de vier fracties. (Het wordt blijkbaar steeds meer partijpolitiek in de stadsdeelcie, terwijl die juist was verzonnen om dat tegen te gaan – d’Oude Stadt)Bij thuiskomst snel die vergadering opgezocht. Maar 18 juli klopte niet. In werkelijkheid was het onderwerp Halvemaansteeg aan de orde op 2 juli en 9 juli.
    Oordeelt u zelf.

Afsluiting
De avond werd afgesloten met een gezellige samenkomst in een andere ruimte met hap en drank.