Rechtszitting H88

Print Friendly, PDF & Email

Donderdagochtend 22 juni vond de rechtszitting plaats in het beroep tegen de beslissing op bezwaar inzake o.a. de exploitatievergunning van het restaurant op Herengracht 88. 

In juni vorig jaar vond een tweede hoorzitting plaats over een terrasuitbreiding van 2 m2 en 279 m2 uitbreiding van de horecazaak in de (keur)tuin. De beslissing op bezwaar pakte negatief uit voor de bewoners en het wijkcentrum d’Oude Stadt. De bewoners hadden al een advocaat in de arm genomen en d’ Oude Stadt inclusief de werkgroep Keurtuinen sloten zich bij hen aan om beroep aan te tekenen.  Ondertussen was er ook een beslissing op bezwaar inzake het onjuist publiceren van een omgevingsvergunning uit 2015. De bewoners en werkgroep Keurtuinen/ d’ Oude StadtTegen waren niet ontvankelijk verklaard (te laat, ondanks de verhullende communicatie van de gemeente zelf). De advocaat heeft ook namens d’ Oude Stadt daar beroep tegen ingesteld. Inmiddels liep er een aanvraag voor de verlening van de exploitatievergunning. Daar werd meteen bezwaar tegen gemaakt. Door alle partijen is die procedure meteen doorgeschoven naar de rechtbank. Alle besluiten van de gemeente stonden ter gelijkertijd op de rol.

Bewoners
Er waren 11 bewoners, inclusief advocaat en Peutz, als geluidsdeskundige en d’Oude Stadt. De advocaat van de bewoners wees op bepalingen die iets anders melden over toezicht en direct kunnen ingrijpen op het terras en niet vanuit een hogere gelegen etage. De maatwerkprocedure voldoet op 2 van de 4 eisen niet. De bewoners zijn geen zeuren. Er is echt wel iets aan de hand met de aantasting van de leefbaarheid.

De geluidsoverlast die bewoners ondervinden komt door het terras en een dakraam in de “binnentuin”. Gesprekken binnen zijn letterlijk door bewoners te volgen. Juist door de grote massa publiek, die met touringcars worden afgeleverd en opgehaald, is het tot laat in de nacht erg rumoerig. Ook wordt de openbare weg geblokkeerd. En zelfs het gemeenschappelijke bordes voor toegang tot de woningen. De rechter probeerde de grens van onacceptabel te achterhalen en die werd door de bewoners getrokken bij de verstoring van de nachtrust.

In tegenstelling tot dit restaurant gaat de omliggende horeca niet door tot 01.00 uur door de week en 02.00 uur in het weekend. Door de toegenomen drukte, aantrekkend bezoek, verandert het terras van een eetgelegenheid in een café in de late uurtjes. De geluidsmetingen bewijzen dat. Ook waren er 44 MORA meldingen, maar daarvan was niks bekend bij de gemeente. Er was er slechts een die een open deur constateerde (en daarmee geluidsoverlast). De bewoners benadrukten dat er een verschil zit in de eigen constateringen en de (veelal dagen latere) controles van de handhavers, die niks meer aantroffen….. Het gaat om het totaal plaatje. Ook de Ombudsman van Metropool Amsterdam heeft zich uitgelaten over bewoners van de binnenstad die overlast ondervinden van café’s en bars, taxi’s, uitgaand publiek en een groeiend aantal evenementen en toeristen.

Ontkend werd dat er een goede relatie was tussen de ondernemer en de (mede)bewoners. Het bezetten van de gemeenschappelijke ruimten van de VVE door de uitbater bleek een doorn. De doorgang naar je eigen woning, of fietsstalling wordt belemmerd, ook al blijf je er iets van zeggen. Al 8 jaar. Het enige antwoord dat je krijgt is: dan ga je maar naar de rechter en daar zitten we nu.

Ondernemer
Van de zijde van de vergunninghouder waren er 4 personen inclusief advocate en een adviseur van het GeluidBuro. De ondernemer kon op alle verwijten niks anders zeggen dat het lastig te organiseren is. Ook de ondernemer vond het sinds de nieuwe situatie drukker geworden, maar het is met pieken en dalen. Hij begreep de kritiek wel, maar ja hij zat er ook en Amsterdam wordt nu ook drukker. Maar hij deed toch echt wel moeite. Het was geen buurtje pesten. Er waren al investeringen gedaan om het dakraam in de binnentuin automatisch te laten sluiten bij  hoge geluidsvolumes. De oplossingen moeten wel realiseerbaar zijn. Maar ook duidelijk moet zijn wat het probleem is dat opgelost moet worden.

Gemeente
De Burgemeester werd als vergunningverstrekker vertegenwoordigd door 2 ambtenaren. Volgens de gemeente was alles gegaan zoals het beleid formeel als inhoudelijk voorschrijft. Oh ja, en er zat een foutje in de vergunning, want er mogen geen schermen op het terras staan. Die fout haalt de gemeente uit de vergunning.  Dat toezicht vanuit de 1e etage, is niet echt permanent toezicht. En in een andere zaak mocht de gemeente een schuin aan de overkant gelegen terras gunnen. Dus kon de vergunning ook met de maatwerkbepaling gegeven worden aan de ondernemer. Ook omdat er geen meldingen waren en dus geen sancties. Er is maar 1 melding die doel trof: een open deur (en dus herrie). De burgemeester weegt heus wel de belangen van de bewoners en ondernemer af, ook in de mate van te dulden overlast……

Rechters
De rechtbank bestond uit drie rechters en een griffier. Zij allen hadden alle gewisselde stukken goed gelezen. De rechter probeerde nog partijen ter plekke er uit te laten komen. In oplossingen te denken. U bent ook buren van elkaar en moet ook na de uitspraak verder. Of er bepaalde aanpassingen nodig zijn? Niets gebeurde. Oplossingen aangedragen door de bewoners werden immers al eerder afgewezen. Op 3 augustus wellicht een uitspraak, maar de termijn kan door de vakantieperiode worden verlengd. Wordt vervolgd.