Procedure vergunning; zo niet!

Print Friendly, PDF & Email

H88

De vergunning voor een terras aan de overkant van het pand kan niet volgens de eigen regels van de gemeente. Daarom maakten eind december 2015 vele bewoners aangevoerd door hun advocaat, bezwaar tegen die vergunning. Ook Buurt 7 van het wijkcentrum. Wat daarna volgt doet huiveren waar het bij de “gunning” in naam van de stad nog meer mis gaat, zonder dat bewoners het in de gaten hebben.

In hartje centrum in de westelijk grachtengordel heeft de gemeente een terrasuitbreiding gegund. De aanvraag voor de uitbreiding van het terras was gepubliceerd en bestond uit niet meer dan een mail met een tekening waar. De vergunning is in strijd met het terrassenbeleid 2011, maar door “allerlei maatwerk” toch vergund. Een van de bezwaren is dat het terras niet recht tegenover het pand is gepland/vergund. Ook blijkt het pand niet op begane grond te zitten, waardoor er vanuit het bedrijf geen toezicht is op het terras. Daar maakten bewoners van Buurt 7 eind 2015 bezwaar tegen.

Hoorzitting
Tijdens de hoorzitting in februari van dit jaar over het bezwaar kwam ter sprake dat de vergunning van het terras ook bedoeld was voor een uitbreiding van 279 m2 horecaruimte in de tuin. Dat bleek dus niet eens uit de aanvraag. Zelfs de bezwaarcommissie was verrast en schorste de hoorzitting.

Herpublicatie en nieuwe bezwaren
De gemeente ging tot herpublicatie van de aanvraag over, met hetzelfde en enige stuk: de e-mail van de aanvraag met terrastekening. Omwonenden maakten alsnog bezwaar o.a. tegen de omvang van de interne uitbreiding (verdrievoudiging) en de vrees voor grotere overlast o.a. groepen toeristen die bediend konden worden. De bezwaren namens het wijkcentrum werden ook aangevuld. Daarbij werden de woorden gebruikt als misleiding, de schijn de uitbreiding van 279 m2 horeca perse buiten de openbaarheid houden,  de vereiste transparantie niet in acht genomen en het fairplay-beginsel geschonden.

Vervolg hoorzitting
Medio juni was het vervolg van de hoorzitting. De eigenaar vond dat hij een vergunning had, deed zelfs een beroep op de rechtskracht (binnen 6 weken geen bezwaar….) en wees er op dat de fout door de gemeente niet tegen hem werkt. De ambtenaar verontschuldigde zich voor het niet publiceren van de uitbreiding van 279 m2 horecaruimte in de tuin, maar vond wel dat alles in orde was. Want samen met de ondernemer was al eerder besloten dat in een hernieuwde omgevingsvergunning van 30 maart 2015 het gehele (tuin) gebied tot horeca werd aangewezen. En die omgevingsvergunning uit 2015 was nu juist de basis voor de uitbreiding van 279 m2 horeca en de vergunningtekst was daarvan slechts de uitwerking.

Wederom bezwaar
Tegen die omgevingsvergunning uit 2015 heeft de werkgroep keurtuinen van het wijkcentrum alsnog bezwaar gemaakt. Inmiddels ook een bewoner die aanwezig was tijdens de hoorzitting en met de feiten geconfronteerd werd. Ook in die gunningsprocedure blijkt niet die transparantie in acht te zijn genomen die je van de gemeente verwacht. Want op geen enkele wijze is uit die bekendmaking in 2015 af te leiden dat sprake zou zijn van een uitbreiding van de horecafunctie. Er valt slechts te lezen dat het gaat om een interne wijziging met behoud daarvan tot horecafunctie. Die uitbreiding van de horecafunctie is zelfs in strijd met het bestemmingsplan Westelijke binnenstad, het zorgvuldigheids- en het motiveringsbeginsel. Wordt vervolgd dus.

Meld klachten horeca!
Ook ging het in de hoorzitting over klachten tegen de onderneming (o.a. geluidsoverlast). Dat zou de gemeente helpen om het verlengen van een vergunning te weigeren. De gemeente had echter nergens geregistreerde klachten gevonden op het pand. Bewoners vonden dat onterecht, want zij hadden toch echt om handhaving gevraagd, ’s nacht, maar op het moment dat de handhavers veel later langs kwamen constateerden ze natuurlijk niks. Ook hadden bewoners geklaagd bij de ondernemer, maar die deed er niks op uit.

Tip: Vraag altijd om handhaving. Bel 14020 (24 uur per dag bereikbaar) en laat u niet afschuiven, neem dus geen contact op met de veroorzaker en dring bij de gemeente aan op registratie, of doe het handhavingsverzoek zelf via internet (klik hier). N.B. Het indienen van klachten zelf goed noteren en bijhouden!

Oproep:

Heeft u ook ervaringen met de gemeente die er niet om liegen? Neem contact op met het Wijkcentrum.