Overlast Metro

Print Friendly, PDF & Email

Eerder berichtten wij u al over de overlast van geluid en trillingen die de Metro veroorzaakt in de Nieuwmarktbuurt. De ombudsman heeft op 8 november per e-mail bewoners bericht over een onderzoek.

De ombudsman heeft betreffende bewoners laten weten dat de dienst Metro en Tram heeft gemeld dat er een opdracht is verstrekt om een probleemanalyse uit te voeren. Daarbij zullen gedurende 4 weken metingen plaatsvinden in de metrotunnelbuis.

In eerste  instantie zal er een zogenaamd wiel/railcontact-onderzoek in de metrobuis worden gedaan. Daarmee wordt nagegaan of er probleemlocaties kunnen worden aangewezen in de tunnelbuis. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zullen de vervolgstappen worden bepaald. Een van de vervolgstappen kan zijn dat er in bepaalde huizen metingen worden gedaan.

Dat is het zoveelste onderzoek. Uitgezocht wordt of dit nieuwe onderzoek intern dan wel extern is (wat wel wat uitmaakt voor het vertrouwen in de uitkomst). Daar komt dus nog een update over.

Probleem
Wat volgens een bewoner het probleem is: de metro rijdt KEIhard ten opzichte van het  verleden. Het stoppen en optrekken gaat sneller dan voorheen waardoor er zelfs mensen kunnen vallen (is dat bekend, zijn daar cijfers van?). Doordat de aandrijving van de metro niet vooraan of achteraan gebeurt, maar meer richting het midden, klapperen de voorste en achterste wagons als het waren op de rails tijdens het rijden. Bij een bezoek thuis bij een bewoner ervoer de medewerker van de Ombudsman meteen de overlast, terwijl de bewoner “vond dat op dat moment het nog niet eens zo erg was…..”.

Wordt vervolgd dus.