Concept Gebiedsplannen 2019

Print Friendly, PDF & Email
Sinds woensdag 7 november 2018 zijn de conceptgebiedsplannen 2019 voor zowel Centrum Oost als West vrijgegeven. Tevens zijn de Gebiedsagenda’s 2019-2022 gepubliceerd. Er volgt een traject van besprekingen, waarbij om bewonersinbreng nadrukkelijk is verzocht. Gebiedsplannen Oost en West 2019 In het concept gebiedsplan leest u wat de belangrijkste onderwerpen zijn in de gebieden Centrum Oost en Centrum West en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2019 gaat doen. Gebiedsagenda Oost en West 2019-2022 De concept gebiedsagenda’s (ook een voor Centrum Oost en een voor Centrum West) voor de komende vier jaar zijn gemaakt door de gemeente Amsterdam samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partijen. De gemeente gebruikt de agenda om de gebiedsspecifieke opgaven goed mee te laten wegen in beleidskeuzen die de stad maakt. Eerste bespreking De concepten voor Oost en West worden dinsdag 20 november om 20:00 uur voor het eerst besproken door de Stadsdeelcommissie Centrum. Doel van de bespreking is het voorbereiden van een advies aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Centrum.

Bijlagen

 1. Concept gebiedsagenda 2019 tot 2022 Centrum Oost 1.48MB Agenda
 2. Concept gebiedsagenda 2019 tot 2022 Centrum West 860KB Agenda
 3. Concept gebiedsplan 2019 Centrum Oost.docx 1.98MB Document
 4. Concept gebiedsplan 2019 Centrum West.docx 1.5MB Document
 5. Concept gebiedsplannen 2019 en verder.docx 506.46KB Document

2 reacties

 1. anita mizrahi schreef:

  Inderdaad de wegknipterreur van fietsen is weer een nieuwe ergenis erbij , speciaal bij de Beurs. Veel amsterdammers komen naar de stad op de fiets en moeten nu een veel exta tijd inplannen om ergens hun fiets te kunnen stallen. Ik weet zeker dat winkeliers het zullen merken als die groep ergens anders gaat winkelen waar ze makkelijker hun fiets kwijt kunnen. Zeker moet er beter gecommuniceerd worden aan toerisme dat Amsterdam een fietsstad is en dat het fietspad geen rekreatie plek us waar zij leuk op een fiets kunnen oefenen. Geef een flyer uit waar de regels hieromtrent staan! Dan 7.50 per uur parkeergeld is belachelijk. Dit is absoluut de laatste stap om de binnenstad een levendige en bewoonbare plek te laten zijn. Het toerisme heeft gewonnen.Tot zover nu.

 2. Myriam Corzilius schreef:

  Dit zijn over het algemeen prima uitgangspunten, waarbij ik opmerk dat de fietser toch teveel de zwarte piet toegeschoven, zonder bij het ecologisch en economisch belang van de bewoners op de fiets te belonen en toe te juichen. de fietser wordt als vooral als probleem aanwezige gezien in conflict met voetgangers.1. Mag er een fietsgracht komen, de Herengracht is daarvoor geschikt. ik voel in uw plannen dat u toe werkt naar een wandel en fiets gracht, zonder autoverkeer dat is prima. Maar gezien het aantal fietsers in de stad daarbij een extra fietsgracht zonder ander verkeer en inclusief= wandelaars minstens zo functioneel zijn. 2. er zijn veel conflicten voetganger fiets= Ik stel een campagne samen lopen en fietsen voor waarbij zowel fietser als voetganger wordt gestimuleerd meer positief te communiceren op straat. In deze campagne moeten zeker ook de bezoekers(toeristen)mee genomen worden. Immers zij zouden zich veel beter beter bewust kunnen zijn van het fiets dat wij een fietsstad zijn en dat er 100.000 fietsers per dag door het centrum fietsen en dat we daar trots op zijn. Dus; zonder te kijken met een groep al dan niet dronken in de over straat /gracht zwalken is gevaarlijk en irritant voor andere weggebruikers ( fietsers-auto’s) .Uitbereiding van trottoir ruimte en duidelijke zichtbaarheid van stoep en straat is in het hele centrum wenselijk= de Amsterdammertjes-paaltjes waren hierin heel functioneel, ze kunnen terug, dat scheelt ook illegaal parkeren op de stoep en dat zou niet alleen in de genoemde gebieden maar ook op de grachten en negenstraatjes wenselijk zijn. De voetganger dient meer ruimte te krijgen en de geparkeerde fietsen veroorzaken overlast, wellicht handig te bedenken dat de Amsterdamse winkelde voetganger in winkel gebieden veelal op de fiets is gekomen, en graag zijn/haar fiets veilig wil parkeren. De rode loper is niet alleen gemaakt voor de esthetiek. het biedt op dit moment veel te weinig beschikbare fietsparkeerplaatsen de beursstalling is te klein en de andere geplande fietsenstallingen zijn nog niet gerealiseerd!!Beste commissieleden: ga in het weekend maar eens kijken hoeveel fietsen er geparkeerd staan, de werkelijkheid heeft u allang ingehaald er komen niet maar er Zijn steeds meer fietsen!!! Het Rigide wegknip beleid op de Rode Loper is dan ook volstrekt overdreven en lijdt tot steeds meer terechte irritaties bij de Amsterdammers op de fiets. Die mooie en dure Rode Loper is namelijk niet alleen gerealiseerd voor de lopende bezoekers,maar ook voor Amsterdammers op de fiets willen graag winkelen en verblijven in het centrum van hun prachtige stad. Mijn verzoek is dan ook of erop korte termijn of een fysiek tel-onderzoek mag komen naar het aantal beschikbare fietsparkeerplekken en het aantal fietsparkeerplekken dat daadwerkelijk nodig is op piepmomenten. Wellicht kunnen er standaard op piekmomenten uitbreidingsmaatregelen voor fietsparkeren genomen worden, realiseren. (bv in Utrecht zijn gedeeltes van pleinen in het weekend WEL extra beschikbaar voor fietsparkeren gemaakt )