Ophef Horecavergunningen

Print Friendly, PDF & Email

Bekendmakingen van allerlei vergunningsaanvragen en besluiten stonden vroeger in huis-aan-huis bladen. Tegenwoordig alleen op de website van de gemeente. Recent ontstond enige ophef in de sociale media: horecavergunningen zouden bijna niet meer worden bekendgemaakt.

Nieuw?
Op de pagina Kennisgevingen en bekendmakingen van de gemeente staat sinds kort de bovenstaande tekst over horeca te lezen. Was er iets veranderd of wilde de gemeente ons alleen maar voorlichten over wat allang gangbaar is: alleen bekendmaken wat volgens de wet verplicht is, met de vrijheid om meer te publiceren?

Bij navraag bij de afdeling horecavergunningen van stadsdeel Centrum bleek het laatste het geval. ER IS RECENT NIETS VERANDERD..

Hoe zit het?

 • Nieuwe horeca, of uitbreiding (omgevingsvergunning):
  Er wordt een aanvraag gepubliceerd en later een besluit waartegen eventueel bezwaar gemaakt kan worden. Helemaal volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).
  NB Dit geldt dus ook voor hotels en hoteluitbreidingen.
 • Zowel aanvragen als besluiten voor omgevingsvergunningen voor zonweringen, afvoerpijpen, afzuiginstallaties, airco’s etc. worden gepubliceerd.
 • Exploitatievergunning horeca, al of niet met terras:
  Aanvraag wordt bekend gemaakt, waarop binnen 2 weken een zienswijze kan worden gestuurd. Besluit met vergunning of afwijzing wordt u toegezonden als u een zienswijze hebt gestuurd (of op verzoek). Het besluit wordt niet gepubliceerd.
  Terrasuitbreiding: idem (momenteel een voorlopige stop).
 • Verlenging van exploitatievergunning wordt niet gepubliceerd. Als een nieuwe eigenaar de zaak overneemt wordt dat niet gepubliceerd, tenzij er wijzigingen zijn, bijvoorbeeld een uitbreiding/verbouwing of terras.

NB. Die publicaties en procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen zijn wettelijk (WABO) en gelden voor alle stadsdelen. Publicatie van exploitatievergunningen kan per stadsdeel anders zijn. Zoek maar eens bij type publicatie naar terrasvergunning. Die vind je in verschillende stadsdelen maar niet in Centrum.

Andere soorten vergunningen

 • Splitsingsvergunning (bv. woning splitsen in kamers) gaat het net zoals bij exploitatievergunningen in de horeca: twee weken de tijd om een zienswijze in te dienen, alleen dan krijgt u het besluit en de eventuele vergunning toegestuurd.
 • Evenementen: hetzelfde als exploitatievergunning horeca; alleen de aanvragen worden bekendgemaakt.
  De pride is een uitzondering: zowel aanvraag als vergunning wordt integraal gepubliceerd.
 • een kapvergunning is een omgevingsvergunning

Valkuilen
De bekendmakingen zijn mensenwerk, niet altijd even consequent.

 • Soms worden straatnamen verkeerd gespeld.
 • De markering op de plattegrond is vaak onnauwkeurig.
 • Als je zoekt op postcode en je vindt niets, probeer het dan even met een spatie tussen letters en cijfers.
 • Zoek je vergunningen voor mupi’s, zoek dan op mupi, maar ook  digitaal of digitale of reclame.
 • De datum die bij de bekendmaking staat IS NIET DE PUBLICATIEDATUM. Dat is de dag na de vergunningsdatum. Als je bezwaar wilt maken, dan moet je dus uitgaan van de DATUM OP HET BESLUIT / DE VERGUNNING ZELF. Je moet dus de stukken opgevraagd en toegestuurd gekregen hebben om die datum te weten. Te laat is te laat. Dan telt het bezwaarschrift niet mee.
 • Bezwaar schorst niet de vergunning. Dus het terras kan neergezet worden of de boom gekapt. De enige manier om dat tegen te houden is een gang naar de rechter, voor een voorlopige voorziening.
  Door middel van een bezwaarschrift kan een vergunning wel geheel of gedeeltelijk ingetrokken worden, als je tenminste gelijk krijgt.

Hoe vind ik die bekendmakingen?
Op www.amsterdam.nl ziet u een blokje Kennisgevingen en bekendmakingen Als u die link volgt ziet u ze, alleen van de laatste 8 weken. U kunt ook oudere bekendmakingen doorzoeken(rechtsonder op die pagina.

U kunt de bekendmakingen in uw omgeving automatisch laten toezenden via email:
Ga naar https://www.overheid.nl/ Daar ziet u Aankondigingen over uw buurt
Klik op Attenderingsservice en u komt op het inschrijvingsformulier voor de email service. Kies daar de soort berichten u wilt ontvangen en voor welk gebied, bijvoorbeeld binnen 500 m van uw woonadres. Kies niet een te groot gebied, want dan bestaat de kans dat er te veel bekendmakingen zijn, en dan wordt er maar een deel toegestuurd. En loopt u het risico juist iets bij u in de straat te missen.

Een paar keer per week ontvangt u dan een email.

;

3 reacties

 1. Wijkcentrum d' Oude Stadt schreef:

  Dank, Henk van Dijk en M. Pool, de tekst is verduidelijkt resp. aangevuld

 2. M.Pool schreef:

  Toevoegen aan ‘Valkuilen’:
  De markerering op de kaart is vaak onnauwkeurig.

 3. henk van dijk schreef:

  Natuurlijk is een ‘publicatie’ met een ‘kennisgeving die de overheid doet een ‘bekendmaking’. Het is echter belangrijk dat de gemeente juridisch beter onderscheid maakt tussen die de begrippen. De ‘kennisgeving’ is namelijk slechts een zakelijke weergave van een aanvraag of een besluit terwijl de ‘bekendmaking’ de feitelijke brief is waarmee de overheid de aanvrager en of belanghebbenden geadresseerd op de hoogte brengt van het besluit.

  Door dit onderscheid niet goed te maken ontstaat vaak verwarring over de datum van de aanvang van de bezwaartermijn. Bedoeld wordt altijd de datum op de brief en niet de datum van publicatie van de kennisgeving.