Humor? afl. 4

Print Friendly, PDF & Email

Hier wordt een mens toch weer heel blij van. In de Sint Jacobsstraat (tussen Nieuwendijk en Nieuwezijds Voorburgwal) wordt een PIEPklein terras aangevraagd.

Vecchio Pacioccone aan de Sint Jacobstraat 8 B heeft een terrasvergunning aangevraagd. Het betreft een terras van 0,80 cm bij 0.80 cm.
Gelukkig is er toch nog 1,50 m doorloopruimte over zonder dat het platgetrapt wordt.


En wij zagen een Besluit onttrekkingsvergunning voor het samenvoegen van woonruimten Staalstraat 5-H. Wat betekent dat nou weer?
Het bleek hierom te gaan: Geweigerd voor het omzetten van één zelfstandige woonruimte in vier onzelfstandige woonruimten op het adres Staalstraat 5-H.
En dat is gewoon weer heel goed nieuws.


De City-trees in de Valkenburgerstraat zijn kort geleden in het holst van de nacht verwijderd.
Het volgende ideetje schijnt te zijn: de echte bomen ook weg en daarvoor in de plaats wetenschappelijke geveltuinen en groene gevels. En het stadsdeel heeft nog wat plantenbakken over.

In de Waterloopleinbuurt worden de normen voor verkeersgeluid overschreden. In het nieuwe bestemmingsplan worden de geluidsnormen dus maar verhoogd, anders kunnen er geen woningen gebouwd worden op open plekken. Uiteraard protesteerden buurtbewoners in hun zienswijzen tegen het verhogen van de normen: de enige juiste maatregel is het verminderen van het verkeerslawaai. En wat is het antwoord?

Het is een misvatting dat met het vaststellen van hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarden de geluidshinder ter plaatse verslechtert.

Had iemand dat beweerd dan? Nee. Bij wie leeft die misvatting dan?

Hoe dan ook, leuk is het niet, en je vraagt je af waar de inspraak toe dient als je verder leest.

Wanneer de geluidsbelasting op de gevels van gebouwen vanwege het wegverkeer hoger is dan de voorkeursgrenswaarden, biedt de Wet geluidhinder burgemeester en wethouders de mogelijkheid hogere waarden vast te stellen. Hierdoor kunnen ook op plekken waar die voorkeursgrenswaarden worden overschreden, woningen worden gerealiseerd.

Zouden de toekomstige huurders/kopers van die woningen over het verkeerslawaai ingelicht worden?


Een evenementenaanvraag waartegen je blijkbaar geen bezwaar mag hebben:

Stadsdeel Centrum -28 augustus 2019
Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam vraagt een evenementenvergunning aan voor het evenement “Draaiorgelfestival 2019” op zaterdag 14 september 2019 van 11:00 uur tot 16:30 uur op de Dam 1. Het betreft een evenement voor waardering voor het draaiorgel.
U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen.

Als u dat doet wordt uw zienswijze uiteraard supersnel zorgvuldig gelezen en meegewogen in het besluit. Misschien wordt het besluit op grond daarvan wat aangepast. Overwerk voor de ambtenaren tot in de nacht. U krijgt u het besluit en de eventuele vergunning toegezonden. Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Maar dat zal niet meer nodig zijn, u zult het op en rond de Dam inmiddels al gezien en gehoord hebben.


Spoorzoeker