Op naar schonere lucht?

Print Friendly, PDF & Email

Donderdag 5 september mochten Paul Busker (d’ Oude Stadt) en Michel van Wijk (BAC) na maanden moeten wachten bij de wethouder Sharon Dijksma op bezoek. Onderwerp van gesprek was het verbeteren van de luchtkwaliteit met een praktisch alternatief, dat op korte termijn resultaten kan leveren. Een concreet plan door bewoners dat ook door Verkeer & Openbare Ruimte is getoetst.

Helaas bleek de wethouder (weer) niet tot een echte actie voor schonere lucht op korte termijn bereid. ‘Wibaut 30 – een praktisch alternatief’ is een goed burgerinitiatief dat ook brede ondersteuning geniet van bewoners en bedrijven langs de Wibautas maar er blijven enkele onzekere zaken en dat durft de politiek niet aan. Liever verder onderzoeken.

Knip Weesperstraat
Wat ook naar voren kwam is dat resultaten en aanbevelingen uit een in december 2018 toegezegde onderzoek naar aanleiding van de motie Ernsting / Vroege niet in Q3 2019 beschikbaar zullen komen: het onderzoek moet nog worden aanbesteed en daarna nog worden opgestart. Dat betekent dus niet een jaar verlies na de behandeling van die motie, maar nog veel en veel langer.

Serieus luchtkwaliteit verbeteren?
De wethouder roept wel bereid te zijn tot maatregelen voor schonere lucht en roept wel dat “alle Amsterdammers daar recht op hebben” maar aan acties kleven vooralsnog datums in 2021, 2025 en 2030.

Michel van Wijk

BewonersAmsterdamCentrum – BAC

2 reacties

  1. michel van wijk schreef:

    Dag Rein, onze burgergroep heeft inderdaad onderzoek gedaan en ook bij gemeentelijke verkeersdeskundigen voorgelegd. Wibaut 30 is een prima praktisch alternatief dat (ook op korte termijn) de luchtkwaliteit zal verbeteren (en meer) voornamelijk vanwege circa 25% vermindering van niet bestemmingsverkeer. Een proef voor bijvoorbeeld 3 jaar met 30 km op de Wibautas kan – als de politiek wil meewerken. Op dit moment kiezen GL, D’66, PvdA (de coalitie) echter helaas en onbegrijpelijk voor zeker 2 jaar wachten om een proef van 1 of enkele weken te doen. Sorry Rein.

  2. ReindeR Rustema schreef:

    Wat is er bekend over het onderzoek? Wanneer moet het onderzoek klaar zijn? Wordt de onderzoeksopzet en de gebruikte data openbaar?

    En het is met wat doorvragen ook vast wel te achterhalen bij welke ambtenaren het op het bureau komt. Die dan periodiek bellen natuurlijk.