Onverrichter zake

Print Friendly, PDF & Email

Om 9 uur stond dinsdag 14 november op de rol bij de rechtbank Amsterdam de vergunning van de uitzondering aller evenementen (EuroPride 2016…..). Iedereen was aanwezig, drie rechters!, de gemeente, AGP, de Omgevingsdienst en uiteraard  d’Oude Stadt samen met advocaat en geluidsdeskundige en vertegenwoordigers van bewoners(organisaties). Toch werden we allen weer weggestuurd, zonder dat d’Oude Stadt en bewoners konden doen wat ze van plan waren; het oude en nieuwe evenementenbeleid stevig op goede gronden onderuithalen.

De rechters bleken sinds kort op de hoogte te zijn dat er ook een zaak liep tegen de vergunning 2017.  Nota bene was de nu dienende beroepszaak ook al eerder verdaagd, omdat de rechtbank vergeten zou zijn de AGP uit te nodigen. Hoewel? op dezelfde dag (11 juli) diende ook de voorlopige voorziening tegen de vergunning Pride 2017 en de voorzieningenrechter motiveerde het anders: “Kort gaat voor uitgebreid”.

Vooraf overleg
En ja natuurlijk belde de griffier van de rechtbank of er niet gevoegd kon worden met de zaak tegen de vergunning 2017. De griffier kon toen echter geen duidelijkheid geven over enige datum voor het behandelen van het beroep 2017. De bewoners hebben er alle belang bij dat er door de rechter genormeerd wordt op de geluidsvolumes, juist nu deze zo buitensporig en ONNODIG hoog zijn tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement. En dan gaat het niet alleen om die paar uurtjes van de botenparade, maar ook om de langdurige lawaaiige feesten op de dagen er voor en er na. De griffier verzekerde afgelopen week dat de zitting doorging en tot een inhoudelijke behandeling overgegaan zou worden.

Procesbelang
De rechter had zijn twijfels over het procesbelang om de zaak 2016 door te zetten. Het belang van de zaak 2017 zag hij wel. Maar er zou immers ook nog een nieuw evenementenbeleid vastgesteld gaan worden. Op 12 januari komt dat onderwerp in de gemeenteraad, nadat het al vele malen was uitgesteld. De gemeente gaf trots aan dat er over dat nieuwe evenementenbeleid juist zo veel “gepraat” was met de bewoners. Maar de rechter begon al met de vaststelling dat deze zaak  vooral gaat vanwege de  te hoge geluidsvolumes en dat bewoners niet gehoord zijn; door de gemeente en de organisatie AGP! De rechter zag dat namens de bewoners steeds dezelfde argumenten terugkomen in de procedure. d’Oude Stadt gaf aan dat het belang er nu juist wel was, omdat de bewoners van de rechter verlangde dat hij normerend optreedt richting de gemeente inzake evenementengeluid.

Op de gang
Ook werd er nog aandacht gegeven aan de vergunning voor het evenement in 2018. De rechter calculeerde dat hij voor de definitieve vergunning 2018 uitspraak kon doen in de gevoegde zaken 2016 en 2017. De rechter stuurde partijen op de gang om na te denken over 3 opties; doorschuiven en voegen met 2017, inhoudelijk behandelen en uitspraak, of alleen maar praten nu en doorschuiven. De bewoners wensten duidelijkheid en dus een uitspraak nu. De gemeente heeft daar helemaal geen belang bij, laat staan AGP, of zelfs de Omgevingsdienst en gaven uiteraard de voorkeur aan doorschuiven. De rechter besloot de zaak daarom door te schuiven naar 10 april 2018, om 9.00 uur. Wederom, wordt vervolgd.