Nieuwe Wijkraad

Print Friendly, PDF & Email

Het Wijkcentrum is nog niet open, maar maandag 5 november 2018, tussen de verfspullen, werd de nieuwe wijkraad gekozen voor de komende drie jaar.

In een kort welkomstwoord memoreerde de huidige voorzitter aan de verkiezingen drie jaar geleden. Gaf aan dat d’Oude Stadt pas voor publiek op 20 november open gaat zodat buurtgroepen weer kunnen vergaderen en bewoners informatie ophalen. Maar meldde ook dat de belangrijkste waarde van d’Oude Stadt de wijkraadsleden en vrijwilligers zijn. Zij maken immers het wijkcentrum, samen met alle bewoners uit hun buurt.

Verkiezing
Net als 3 jaar geleden leidde Yelie Alkema de verkiezingsavond. Zij was in de jaren negentig wijkraadslid en voorzitter. Vanavond wordt per buurt de wijkraadsleden gekozen. Zij begon bij buurt 7. Iedere kandidaat wijkraadslid stelde zich voor en gaf aan wat hem/haar drijft. De aanwezige kiezers stemden op de kandidaten van hun buurt. Spannend werd het bij buurt 2 (Nieuwmarkt). Daar waren 4 kandidaten voor 3 wijkraadszetels. Na de stemming bleken twee kandidaten benoemd, maar twee andere eindigde gelijk. Volgens het huishoudelijk reglement kozen alle aanwezigen een wijkraadslid. De ander werd duo-wijkraadslid.

Vervolg
De avond eindigde met het maken van afspraken voor de volgende wijkraadsvergaderingen op maandag 19 november en 10 december. Dan wordt eerst gepraat over wat de wijkraadsleden met elkaar gaan doen. Ook wie bereid is om zich als bestuurslid kandidaat te stellen om zich tijdens de tweede vergadering te laten kiezen. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel.

Meer informatie: