Napolitaans? Gewoon Amsterdams.

Print Friendly, PDF & Email

Ingezonden brief
“Vanmorgen kwam ik op de Nieuwmarkt een schoonmaker van Stadsreiniging tegen, die druk doende was een onvoorstelbare glaszooi rondom de glasbak op de kop van de Kloveniersburgwal op te ruimen. Honderden flessen. Plus de andere troep die erbij gestort was, want je weet: vuil trekt vuil aan.

Hij vertelde me dat het bestuur in zijn oneindige wijsheid – en dus uit bezuiniging – had besloten met ingang van vorige week de glasbakken slechts een keer per week te laten legen. Net nu die hoek een beetje is opgekalefaterd krijgen we dit! Het is een kwetsbare plek, met man en macht wordt daar altijd gewerkt om het een beetje toonbaar te houden. Om daar nu van gemeentewege een bepaalde vinger tegen op te steken vind ik wel heel bijzonder. Of is dit een methode om het toerisme in te dammen: het creëren van Napolitaanse toestanden?”
 
Ook in uw buurt?
Laat het ons weten. Of stuur zelf een bericht naar de “gebiedsmakelaar” van uw buurt, hier te vinden: https://www.amsterdam.nl/ondernemen/gebiedsmakelaars-en/
Blijf vooral meldingen sturen over volle bakken naar 14020, of online https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/ of via de app Verbeterdebuurt.
N.B. Wij weten nog niet of hetzelfde ook geldt voor papierbakken en plasticbakken.