Milieudefensie in Hoger Beroep

Print Friendly, PDF & Email

Milieudefensie is dinsdag 23 januari in beroep gegaan tegen het tussenvonnis van de rechtbank van 27 december in de  bodemprocedure voor gezonde lucht. De rechters hebben in het tussenvonnis inhoudelijk alle eisen afgewezen. Ook is de ontvankelijkheid van veel mede-eisers nog niet op alle eisen verzekerd en zou er meer onderbouwing moeten volgen. Milieudefensie heeft zeer veel moeite met deze uitspraak, ook omdat de Kort geding-rechter hen wel in het gelijk stelde. Daarom heeft Milieudefensie besloten in beroep te gaan.

Verschillende procedures
In september gaf de rechtbank Milieudefensie gelijk in een spoedprocedure. De Staat moest meteen aan de slag om de luchtkwaliteit zo snel mogelijk te verbeteren. In de zogenaamde ‘bodemprocedure’ – de uitgebreidere behandeling van de zaak in november – pleitte Milieudefensie voor verdergaande terugdringing van de luchtvervuiling, op basis van het mensenrecht op een gezonde leefomgeving. In het vonnis van 27 december bleek de rechtbank daar niets in te zien. Ook sprak deze rechtbank geen veroordeling uit tegen de Staat om zo snel mogelijk aan de Europese luchtkwaliteitsnormen te voldoen. De rechter geeft dus al wel een inhoudelijk oordeel over alle eisen gegeven en heeft deze allemaal afgewezen. Onbegrijpelijk vindt Milieudefensie. Dat oordeel staat haaks op het oordeel van de rechter in de spoedprocedure en ook op een groot aantal uitspraken van andere Europese rechters, die wel eisten dat landen direct aan de slag moeten om de luchtkwaliteit te verbeteren. In een vandaag verschenen rapport van de Gezondheidsraad wordt nogmaals onderstreept hoe ernstig de gezondheidseffecten van luchtvervuiling zijn.

Niet-ontvankelijkheid
Een onderdeel van het tussenvonnis is dat veel mede-eisers volgens de rechtbank niet ontvankelijk zijn voor een deel van de eisen (er waren 6 eisen). Dat betekent dat de civiele rechter de eisen van deze eisers inhoudelijk niet in behandeling neemt; de rechter vindt dat deze eisers naar de bestuursrechter hadden kunnen gaan. De rechtbank heeft maar liefst 24 pagina’s nodig om dit oordeel toe te lichten. De rechter geeft Milieudefensie in dit tussenvonnis nog wel de mogelijkheid om op 24 januari de ontvankelijkheid alsnog voor een kleine groep van de eisers aan te tonen. Door in hoger beroep te gaan wordt de werking van het tussenvonnis opgeschort totdat het hoger beroep is afgehandeld. Daarom laat de advocaat van Milieudefensie de rechtbank schriftelijk weten dat ze aan de rechtbank geen informatie overhandigen over de ontvankelijkheid van de betreffende mede-eisers in de bodemprocedure,  omdat milieudefensie in hoger beroep is gegaan van het tussenvonnis.

Toegang tot de rechter
Volgens Milieudefensie is de uitspraak dus onjuist. Als deze uitspraak van de rechtbank blijft staan hebben straks veel mensen geen reële kans meer om naar de rechter te stappen voor een beter milieu. Milieudefensie vindt dat daarmee de rechtsbescherming voor iedereen die een gezonde leefomgeving belangrijk vindt wordt uitgekleed. De schatting is dat Milieudefensie 6 tot 10 weken nodig heeft om een Memorie van Grieven bij het Gerechtshof in te dienen. Daarin licht Milieudefensie de gronden van hun beroep toe. Verwacht wordt dat de rechtszitting bij het Gerechtshof Den Haag vlak voor of na de zomer zal zijn. Zes weken later volgt dan de uitspraak. De nieuwe juridische procedure is een kostbaar proces. Iedereen die gezonde lucht belangrijk vindt kan vanaf vandaag Milieudefensie financieel steunen voor het hoger beroep via een crowdfunding.