Metro nachtmerrie

Print Friendly, PDF & Email

Mensen die boven het tracé van de metro Oostlijn wonen klagen al jaren over overlast door geluid en trillingen van rijdende metrotreinen. De oorzaak wordt maar niet gevonden, en een oplossing evenmin. De bewoners voelden zich nauwelijks gehoord, maar hebben uiteindelijk wel gehoor gevonden bij de Ombudsman.
Zie bijvoorbeeld dit artikel in het Parool van 14 januari 2017.

Toen kwam de Noord-Zuidlijn. Zoals u weet na vertraging, vertraging en nog eens vertraging. Toen het dan toch bijna klaar was bleek opeens dat de software heel anders was dan die van de Oostlijn. Dat moest rechtgezet worden, met als gevolg nog een laatste vertraging. Er is, begrijpelijk, voor gekozen om niet de oude software te gebruiken voor de nieuwe lijn, maar de nieuwe software op de Oostlijn. Nu is de software in een testfase beland, en dat houdt in dat alle types metrotreinen op normale snelheid moeten gaan rijden, stoppen, deuren open, deuren dicht, enz. Zonder passagiers.

Het GVB heeft er nooit moeite mee gehad om gedurende langere tijd ieder jaar weer grote delen van de route buiten gebruik te stellen, maar nu heeft het in zijn wijsheid besloten om het testen in de nacht te gaan doen. Drie nachten per week, tot zeker het eind van het jaar. Dat de mensen die nu al overlast ervaren nu ook nog gestoorde nachten gaan krijgen, daar is even niet over nagedacht. Of van tafel geveegd?

Het protest hiertegen van de werkgroep heeft er alvast toe geleid dat de afgelopen twee weekends (20 en 27 oktober) alleen langzaam gereden zou worden, zodat minder of geen overlast werd verwacht. Verder overleg met het GVB volgt.

AANVULLING/CORRECTIE:
Dat er niet op volle snelheid getest werd in het eerste weekend is waarschijnlijk eerder te danken aan technische beperkingen bij het GVB dan aan een luisterend oor. Voor het afgelopen weekend is de reden niet duidelijk, wordt er toch geluisterd? De bewoners wachten de komende weekends met spanning af.

Ondervindt u ook deze metro-overlast, of hebt u ideeën voor verdere aanpak ervan? Of hebt u vragen?
Stuur dan via deze link een e-mail naar de werkgroep.

Mocht u tijdens de nachten van afgelopen weekends wél al hinder van de nachtelijke testritten gehad hebben en/of tijdens alle nog geplande nachtelijke testritten overlast ervaren, geef het a.u.b. door aan ons aan de werkgroep en aan de Dienst Metro en Tram
 
 

Lees hieronder de waarschuwende nieuwsbrief van de werkgroep:

***********************************************************************************************************************
METRO-OVERLAST – NIEUWMARKT- EN WATERLOOPLEINBUURT / UPDATE / URGENT
***********************************************************************************************************************
Amsterdam, 16.10.2017

Beste buurtgenoten die ook in meerdere of mindere mate overlast ondervinden van de metro-Oostlijn,

In onze laatste nieuwsbrief van 28.01.2017 lieten wij reeds weten dat de Ombudsman ‘onze zaak’ in behandeling heeft genomen. Zo heeft de Ombudsman in de tussentijd al meerdere huisbezoeken gemaakt om de overlast van het rijdend metro-verkeer zelf een keer te kunnen waarnemen. Ook is er uitgebreid gesproken met bewoners die aangegeven hebben veel overlast te ervaren. Een eerste conclusie is dat de heersende metro-overlast meer in kaart moet worden gebracht. Wanneer en op welke lokaties worden er periodes van soms iets minder dan weer versterkte overlast waargenomen.Op dit moment is de ombudsman druk bezig een goede methode voor dit ‘in kaart brengen’ uit te werken. Een brief aan alle bewoners die boven of aan de metrotunnel wonen, met meer informatie hierover volgt z.s.m.

>> URGENTE MEDEDELING <<
Verder willen wij hierbij ook even dringend informeren dat de Dienst Metro en Tram (DMT) voornemens is om binnenkort ’s nachts testritten te gaan rijden!
De aankondiging hiervan ontvingen wij zelf pas net voor het weekeinde, zie bijlage 1: 20171012_EmailDMTaan1Bewoner_AankondigingNachtelijkeTestritten_bijlage1.rtf
Vooralsnog is de hierin verstrekte informatie onvoldoende, en ook de manier van bekendmaking, zodat alle betrokken bewoners goed hiervan op de hoogte zouden zijn, is niet zoals het hoort. Los daarvan zijn nachtritten op een traject waar bewoners al door het reguliere metro-verkeer overlast ervaren onacceptabel.
Inmiddels hebben wij een reactie op de aangekondigde nachtelijke testritten naar de Dienst Metro en Tram gestuurd, zie bijlage 2: BriefBewonersAanDMT_bijlage2.rtf
We werden hierbij versterkt door de Bewonersraad Nieuwmarkt / Groot Waterloo. Ook de Ombudsman heeft de Dienst Metro en Tram al aangesproken op de wijze van hun communicatie.

Als jullie over de geplande nachtelijke testritten ook bezwaar willen maken naar de dienst Metro en Tram dan kun je dat doen via mailadres metro.tram@amsterdam.nl
Protesteert allen alsjeblieft!

Mochten jullie nog ideeën hebben voor de verdere aanpak hiervan dan vernemen we het uiteraard graag.

Met vriendelijke groeten,
Evelien van Os. 1011DB
Susanne Laws. 1011WD