Toeristenwinkels en zo

Print Friendly, PDF & Email

Het tekenen van het convenant Antoniesbreestraat

De gemeente Amsterdam heeft een Voorbereidingsbesluit genomen om in een deel van het stadsdeel Centrum een halt toe te roepen aan de zogenaamde toeristenwinkels. Op zich een mooie gedachte, het betekent dat er geen schreeuwerige Tours&Tickets meer bij mogen komen en geen walmende chocoladepastasmelterijen. Er worden echter geen zaken gesloten, er komen alleen geen nieuwe bij (uitzonderingen zijn wel mogelijk).

Te beperkt
Helaas geldt de maatregel slechts voor buurten waar het spreekwoordelijke kalf al lang verdronken is; het geldt niet voor de buurten in de gevarenzone: de Jordaan, de Lastage. En de hele Weteringschans mag één keten worden van souvenirwinkels, koekenbakkers en plastic-kaas-verkopers. Ook buurten als de Pijp, waar dit soort ellende aan het oprukken is worden niet beschermd.

Zie de toelichting van de gemeente over het wat en waar,
En lees het Voorbereidingsbesluit zelf.

Pilot Antoniesbreestraat
In de Antoniesbreestraat hebben gemeente (nu ex-wethouder Ollongren), NV Zeedijk, ondernemers en eigenaren (b.v. Woonzorg) op 19 oktober een convenant (samenwerkingsovereenkomst} ondertekend in het kader van een “Pilot”. Deze proef is bedoeld om de diversiteit van het winkelaanbod in deze straat in stand te houden. Wat we ons bij deze pilot moeten voorstellen, wat voor proef het moet worden, en hoe lang, is niet verteld. Bewoners zijn voor de vorm wel uitgenodigd voor een gedachtewisseling op 16 oktober, maar er waren er maar twee aanwezig. Uitnodigingen zijn blijkbaar zeer beperkt gestuurd, of het wantrouwen in de buurt is nog groter dan we dachten.

Lees hier de tekst van het convenant.
Ook bewoners, zo blijkt uit de tekst, kunnen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Laten we hopen dat ze daar nog eens iets over horen, wat het inhoudt en wat voor invloed ze kunnen hebben.