Verjaardag d’Oude Stadt

Print Friendly, PDF & Email

UITNODIGING: kom op donderdag 26 oktober 2017 vanaf 19:30 uur naar het Wijkcentrum d’Oude Stadt om samen het 60 jarig bestaan van het Wijkcentrum te vieren.

Het wijkcentrum werd opgericht op 25 oktober 1957, en heeft sindsdien verschillende adressen gehad. Op 26 oktober 1987 trok het wijkcentrum in het huidige pand in de Nieuwe Doelenstraat, en heeft daar dus 30 jaar onafgebroken zijn thuis gehad. 

Na 30+30 jaar is 26 oktober 2017 een goed moment voor een duik in het verleden. Natuurlijk zijn de hoofdzaken het Nu en Straks. Maar vooral toch: FEEST

PROGRAMMA:

19:30 uur – inloop met koffie en thee
20:00 uur – speciale Oude Stadt-taart door Cees Holtkamp
20:30 uur – terugblik met oud-bestuurders en oud-medewerkers van het wijkcentrum
Aansluitend het laatste nieuws en daarna doet U het allemaal zelf

Er zijn hapjes en drankjes, een expositie en doorlopende presentaties van materiaal uit verleden en heden.