Korte berichten

Print Friendly, PDF & Email

Ruimte voor de voetganger? Vergeet het maar. In 2020 is er inspraak geweest over een heel redelijk voetgangersbeleid, waarin nu eens onderkend werd dat mensen vaak met z’n tweetjes naast elkaar lopen. Dat kan ook, als je de trottoirs niet volzet met van alles. Helaas, ook op brede stoepen houden we de ganzenpas, dus blijven ze onverwachts de rijweg op schieten en fietsers omver te lopen. Veiligheid boor alles. Het college heeft echter besloten het nieuwe voetgangersbeleid niet door de huidige gemeenteraad te laten vaststellen, maar nog verder door te schuiven. De wethouder vergeet bovendien (weer) dat je op drukke plekken echt meer nodig hebt dan het minimum van anderhalve meter inclusief trottoirband.

Zie:

Verlenging vergunning deelbromfietsaanbieders

Die ellendige deelscooters houden we nog op de stoep.
Lees de brief van wethouder

Alcoholverkoopverbod in het Wallengebied

Op 4 juni 2021 verzocht een bewoner van de Zeedijk de gemeenteraad om de beperkingen voor de verkoop van alcohol te laten voortduren. Om zo de overlast op straat te verminderen. Op 12 januari 2022 schreef de burgemeester hem een brief. De beperkingen worden verlengd, en volgend jaar olgt een evaluatie.

Binnenstadsenquête 2021

In een stadsdeel met zo’n 80000 inwoners slechts 2.373 bewoners die de moeite hebben genomen en niet halverwege zijn afgehaakt. Zou op zich al de moeite waard zijn om te onderzoeken waarom dat zo is.
Bekijk de rapportage.

Afdoening motie 1254: Buurtplatformrecht

In de vergadering Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering van 2 februari stond in de TKN-Lijst onder no 8 de brief van Wethouder Groot Wassink inzake de motie over het Buurtplatformrecht en de positie van bewonersorganisaties die onder druk is komen te staan (o.a. op subsidiegebied). De brief van 14 december 2021 geeft een analyse van de verschillende doelen en behoeftes die bewonersorganisaties hebben, de wijze waarop deze aansluiten op de doelen van de gemeente en de wijze waarop partnerschap bij die verschillende doelen vorm kan krijgen.

Nieuwe referendumverordening

De verordening is op 23 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en is op 1 februari 2022 in werking getreden. De nieuwe verordening maakt het voor Amsterdammers makkelijker om een referendum te organiseren.
Lees het artikel op amsterdam.nl