Keizersgracht kan verdubbeling verkeersdruk niet aan

Print Friendly, PDF & Email

De werkgroep fundering vreest de verdubbeling van de verkeersdruk op Keizersgracht en roept bewoners op bezwaar te maken tegen het verkeersbesluit om de Brouwersgracht onbereikbaar te maken.

De Werkgroep Fundering is woedend dat de gemeente onaangekondigd bijna een verdubbeling van het autoverkeer voor de deur legt bij bewoners van de Keizersgracht.
Dezer dagen viel tussen de verleende vergunningen te lezen dat op 6 juli de Herengracht vanaf de even zijde van de Brouwersgracht onbereikbaar wordt, omdat de kademuur tussen Keizersgracht en Brouwersgracht op instorten staat. Hersteld wordt de kade voorlopig niet – daarvoor ontbreekt de capaciteit – maar wel voor enkele jaren afgesloten.

Sluiproute
De Keizersgracht is de intensiefst gebruikte sluiproute richting centrum. Na de afsluiting van het stuk Brouwersgracht zal ook het sluipverkeer van de Herengracht zich verplaatsen naar de Keizersgracht. De Werkgroep, die ruim vierhonderd huurders, eigenaar-bewoners en winkeliers in de oude binnenstad vertegenwoordigt, is perplex dat hiertoe is besloten zonder overleg, zelfs zonder bericht, en zonder flankerende maatregelen. Dit hoewel bewoners al bijna twee jaar met de gemeente in gesprek zijn over de acht- à tienvoudige verzwaring van het spitsverkeer en het nachtelijke taxiverkeer in de Westelijke binnenstad als gevolg van de knip bij het CS en de afsluiting van het Singel voor niet-bewoners.

Risico’s funderingen
Scheidend voorzitter Pauline van de Ven van de Werkgroep Fundering waarschuwt dat de gemeente opnieuw een ‘vermijdbaar risico’ neemt met de fundering van de huizen aan de wal, en dat dit juridische consequenties kan hebben.

Pauline van de Ven van de Werkgroep Fundering: “De gracht is niet berekend op deze hoeveelheid trilling. Als de kade wordt stukgereden gaan er onvermijdelijk huizen verzakken. Met een paar goede flankerende maatregelen valt veel narigheid te voorkomen.”

De palen van huizen en kademuren staan op dezelfde zandlaag. Het risico van verzakking is voor bewoners niet verzekerbaar. In tegenstelling tot de gemeente hebben bewoners een wettelijke onderhoudsplicht. In het algemeen verliezen eigenaars vaak, en huurders vrijwel altijd, hun woning als er opnieuw gefundeerd moet worden.

Onbegrijpelijke werkwijze gemeente
De werkgroep vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente eerst een knip bij het CS maakt om de oude binnenstad te beschermen, en vervolgens toelaat dat een groot stuk van de – tot dan toe stille – Westelijke binnenstad onder de voet wordt gereden door auto’s die de knip omzeilen.

Pauline van de Ven: “De situatie in de smalle Brouwersstraatjes is onhoudbaar. Mensen verhuizen. Bijna al het verkeer komt uit één klein muizengaatje bij de Buiten-Brouwersstraat. Dat gaatje had allang dicht moeten zijn. Daarover wordt nu al twee jaar gesteggeld. De gemeente deed diverse tegenvoorstellen en ook een concrete toezegging om het sluipverkeer te ontmoedigen. Uiteindelijk kwam er allemaal niets van. Er is alleen oeverloos vergaderd. Je ontkomt niet aan de conclusie dat de wil ontbreekt om tot een oplossing te komen. Het is een frustrerende verspilling van kostbare tijd.”

Middelen om de vergunning juridisch aan te vechten heeft de Werkgroep niet. Ze roept bewoners op om in groten getale bezwaar te maken tegen de vergunning en creatieve oplossingen te vinden om op 6 juli en daarna het autoverkeer op de sluiproute te vertragen, ‘bijvoorbeeld door de vuilnis zo op de rijbaan te plaatsen dat auto’s slalom moeten rijden.’ De Werkgroep heeft ook opnieuw aan de bel getrokken bij erfgoedorganisaties en bij het Unesco Wereld Erfgoedfonds. Pauline van de Ven vindt het hoog tijd dat de gemeente het waterbed-beleid wijzigt in wat in veel andere Europese erfgoedsteden allang is ingevoerd: het autoluw maken van de binnenstad met cameratoezicht.

Bijlagen

 • De tekst van het verkeersbesluit kun je vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-33069.html
 • Bezwaar indienen kan vóór 30 juli. Bijgaand een voorbeeld bezwaarschrift dat u kunt gebruiken.
  Vermeld in uw bezwaarschrift altijd
  – uw naam, adres en telefoonnummer
  – de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
  – het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
  – waarom u bezwaar maakt

  Stuur uw bezwaarschrift naar
  Gemeente Amsterdam
  t.a.v. Juridisch Bureau
  Postbus 483
  1000AL Amsterdam
  Via de post, of geef het af bij de portier van het Stadhuis en vraag om een afgiftebewijs.

3 reacties

 1. HeMaDe schreef:

  Schandalig hoe de gemeente te werk gaat. Tientallen jaren het onderhoud aan kademuren laten versloffen. Te zwaar vrachtverkeer toestaan op de grachten. plotseling de ene na de andere straat blokkeren voor verkeer, vooral in de hoek rondom Keizersgracht / Brouwersgracht. Maanden, voor een vermogen een stukje fiets snelweg aanleggen in het verlengde van de Korte Prinsengracht en daarmee de beste (en lelijkste) route de wijk in afsluiten. Op de Keizersgracht (eerste blok) waar ik woon passeren nu continu autos. Non stop! en dat in corona tijd. Dit gemeente bestuur is er duidelijk voor iedereen behalve de bewoners.

 2. Yukkie schreef:

  De gemeente sluit constant hoofdwegen af (zie Vijzelstraat bij de Munt, NZ Voorburgwal tav Raadhuisstraat in noordelijke richting etc) om van die oude hoofdroutes wandel en flaneerstraten te maken………
  Dit ten koste van onze kwetsbare grachtengordel, immers het sluipverkeer wijkt uit via de grachten om de afsluitingen te omzeilen. Dat dit ten koste gaat van de kademuren, funderingen van huizen en leefgenot van de bewoners (hun stemmers!?) kan ze niet deren. Alles om van de oude hoofdroutes standaard aangeharkte eentonige winkel/ wandelstraten te kunnen maken…..
  Waarom staat Amsterdam op de Unesco Werelderfgoed lijst? Niet vanwege die straten die ze nu autovrij maken, maar vanwege onze unieke grachtengordel die ze nu belasten met zwaar verkeer dat de grachtengordel doorkruist vanwege alle knips, afsluitingen die de gemeente doorvoert op de hoofdroutes.
  Dit domme beleid moet zo snel mogelijk stoppen voordat de hele grachtengordel is bezweken en er geen kademuur over is die niet verstevigd moet worden met damwanden…..

 3. ReindeR Rustema schreef:

  “Bijna al het verkeer komt uit één klein muizengaatje bij de Buiten-Brouwersstraat. Dat gaatje had allang dicht moeten zijn. Daarover wordt nu al twee jaar gesteggeld.”

  Als het zo simpel is, waarom doet de gemeente dat niet? Wat brengt de gemeente er tegenin? Wat is er zo superbelangrijk? Wat is er belangrijker dan nog meer verzakkingen van nog meer kades en van huizen van Amsterdammers? Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar want dat moet dan van heel groot belang zijn. Misschien wetgeving die doorgang voor de postbode verplicht ofzo?